• Windmolens op zee, niet verder op het land uitbreiden
  • Primaire, spoedeisende hulp dichtbij
  • Kosteloos partnervervoer ziekenhuis
  • Afbouw fossiele brandstoffen en inzetten op “groene” energie
  • Provincie aanwijzen als proeftuin voor waterstofauto’s
  • Snelle treinverbinding met de randstad
  • Spoor Veendam doortrekken naar Stadskanaal en Emmen
  • Voordelig reizen voor 65-plussers en minima
  • Provincietaak uitbreiden met portefeuille “ouderenbeleid”
  • Integrale aanpak om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan
  • Onderzoek opkoopregeling woningen aardbevingsgebied

Verkiezingsprogramma

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma van 50PLUS Groningen.