50PLUS verzet zich principieel tegen de verhuurdersheffing. De verhuurdersheffing is vooral een huurbelasting die via de woningcorporaties opgebracht moet worden door de huurders. Via inkomensafhankelijke huurverhogingen wordt daarnaast gepoogd scheefwonen tegen te gaan. 50PLUS vindt dat de sociale huurwoningmarkt en de woningcorporaties niet gebruikt mogen worden als instrument om loon- en inkomenspolitiek mee te bedrijven, of belasting te heffen. 50PLUS zet zich in voor betaalbare huren, en voldoende compensatie voor de meest schrijnende gevallen. Betaalbaarheid van huren staat sterk onder druk; betalingsachterstanden nemen toe. Dit heeft inmiddels een bedenkelijke toename van het aantal huisuitzettingen tot gevolg.

 

Veel Nederlanders moeten bovendien veel te lang wachten op een sociale huurwoning. Met name in de Randstad zijn wachttijden van tien jaar geen uitzondering. Dat moet anders. 50PLUS wil de doorstroming verbeteren door woningcorporaties meer te stimuleren meer betaalbare woningen gaan bouwen en wil mensen die dat kunnen betalen stimuleren een huis te kopen. Dat doen we niet door de huurprijzen inkomensafhankelijk te verhogen, maar door woningbouwcorporaties meer te belonen met een investeringssubsidie wanneer zij woningen bijbouwen. Dat is goed voor de wachtlijsten én voor de werkgelegenheid in de bouw. Starters op de woningmarkt willen we ondersteunen bij de aankoop van hun eerste huis door het voor hun (groot)ouders aantrekkelijker te maken hen door middel van een gift te helpen.

 

50PLUS vindt dat het kabinet méér werk moet maken van de groeiende vraag naar ouderenhuisvesting, en de toenemende behoefte aan nieuwe combinaties van wonen en zorg in de buurt. Daar is behoefte aan, omdat mensen langer thuis (willen) blijven wonen als zij oud zijn, én omdat alleen nog de allerzwaarste zorgbehoefte  in intramurale zorginstellingen (verpleeghuizen) worden gegeven. Het kabinet laat dit deel van de woningvraag nu te veel over aan de markt. 50PLUS heeft nadrukkelijk gevraagd om een gecoördineerd actieplan ouderenhuisvesting/wonen en zorg.

 

50PLUS onderschrijft daarom de opvatting van de  Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI)  die heeft aangegeven, dat meer planning en coördinatie nodig is.