johan hessing 360Inmiddels is het bijna een jaar geleden dat 50PLUS zijn intrede heeft gedaan in de gemeenteraad van de gemeente Terneuzen.

Zoals u van ons gewend bent hebben wij wederom zaken aan de orde gesteld middels Art. 39 vragen aan het college van burgemeesters en wethouders.  Waar hebben wij aandacht voor gevraagd:

14-12-2018
Bewoners van Sluiskil zijn teleurgesteld in de gemeente Terneuzen.

27-02-2019
Onderhoud trottoirs in de kern Hoek

01-03-2019
Gratis parkeren op woensdag in het centrum van Terneuzen.

01-03-2019
Parkeren AH in Axel.

18-03-2019
Zonder de fiets wordt het niets.

18-03-2019
Zorgplicht grondwater.
Wij hebben het college van burgemeester en wethouders gewezen op de inhoud van de waterwet inzake de problematiek in Sluiskil.

19-03-2019
Burgerparticipatie – Schrijftolk – Doventolk

In 2019 zijn er 3 verkiezingen

Provinciale staten

Bij de verkiezingen op 20 maart jl. hebben wij 2 zetels behaald. De heren Willem Willemse en George Lernout zullen zitting nemen in de Provinciale Staten. De overige kandidaten zullen, volgens de volgorde worden benaderd zitting te nemen in een van de commissies als burgerlid, te weten: 3 R.C.A. Boot, 4 E.A. Carelsen, 5 H.F.M. Reuling, 6 J.C. Hessing, 7 A.E. Dijk, 8 F.W.N. Crouwel, 9 G de Klerk, 10 R. Reijnierse.

Waterschap

Op 20 maart jl. waren ook de verkiezingen voor het waterschap Scheldestromen. Ook bij deze verkiezingen hebben wij 2 zetels behaald. Daarnaast zullen ook 2 burgerleden worden benoemd in de commissies.J. C. Hessing (uit Axel), 2 E.A. Duinkerke-Carelsen, 3 F.W.N. Crouwel (uit Terneuzen), 4 H.F.M. Reuling (uit Koewacht), 5 A.E. Dijk, 6 R.C.A. Boot, 7 G. Lernout, 8 W. Willemse, 9 A.A.J. Israël, 10 R. Reijnierse. 

Europa
De lijst voor de Europees Parlement 50PLUS is vastgesteld. Uit Zeeland hebben wij 2 kandidaten: George Lernout en Johan Hessing.
Deze verkiezingen zullen plaatsvinden op 23 mei a.s.

Johan Hessing Fractievoorzitter
Frans Crouwel Fractievolger, commissie omgeving.
Honore Reuling Secretaris van de fractie.
Stefan Wiedenhof Penningmeester van de fractie.
Ben Hekkert Adviseur van de fractie.

In het kader van de verkiezingen hebben wij diverse wijken bezocht en gesprekken gevoerd over wat er leeft in de wijken. Wij willen met u in contact blijven en vragen dan ook uw op- en aanmerkingen te zenden aan de fractie, zodat wij dit kunnen meenemen of vragen kunnen stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

Schroom niet of bel ons, wij komen naar u toe. Uiteraard bent u ook welkom tijdens de fractievergaderingen in het stadhuis van de gemeente Terneuzen.

Met vriendelijke groeten,

Fractievoorzitter 50PLUS
Johan Hessing.

 

20171008 222957 360Beste leden.

Inmiddels zijn we weer twee maanden verder en is het wederom tijd om u te informeren over onze activiteiten van de afgelopen maanden. Zoals u van on gewend bent hebben wij opnieuw zaken aan de orde gesteld middels Art. 39 vragen aan het college van burgemeesters en wethouders. 

Waar hebben wij aandacht voor gevraagd?

Lees meer...

stdh terneuzenAan de leden van 50PLUS woonachtig in de gemeente Terneuzen.

Beste leden.

De eerste nieuwsbrief heeft u op 24 april 2018 ontvangen. Het is nu wederom tijd om u te informeren over onze activiteiten van de afgelopen periode.

Zoals u van on gewend bent hebben wij opnieuw zaken aan de orde gesteld middels Art. 39 vragen aan het college van burgemeesters en wethouders. Waar hebben wij aandacht voor gevraagd?

11. Drempels wegnemen in de kinderopvang.  
Wij vinden het van belang dat zoveel mogelijk kinderen gebruik maken van de  opvang in Zeeuws-Vlaanderen daar dit ook zijn positieve effecten heeft op het regulier- en voortgezet onderwijs.

Lees meer...

johan hessing 360Beste leden,

Op 29 maart jl. is ondergetekende geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van de gemeente Terneuzen. 9 mei 2018 zal Frans Crouwel worden geïnstalleerd als fractievolger. Vanaf dat moment kunnen wij dus met z’n tweeën opereren.

Er komt veel op ons af maar wij zetten ons ook in voor u.
Middels Art. 39 vragen aan het college van burgemeesters en wethouders hebben wij al diverse zaken aan de orde gesteld. Conform het reglement dient het college binnen een termijn van 30 dagen een antwoord te geven op onze vragen.

Wat hebben wij gevraagd: 

  • Verblijf arbeidsmigranten Recreatiepark Marina Beach te Hoek.
  • Belemmering van voetpaden in de kern Axel.
  • Openbare toiletten in winkelcentra en bij bushalten.
  • Oproep Proeftuinen Aardgasvrije Wijken.
  • Mogelijkheden voor de toekomst van het gemeentelijk archief.
  • Samenwerking gemeentebestuur, stads-, dorps en wijkraden.
  • Hoe maken wij de leefbaarheid in de wijken kapot.
  • Besluit van B en W om 35.000,-- extra beschikbaar te stellen aan, aan-Z.
  • Wet voldoende betaalbare woningen in een wijk of dorp.
  • Besluit college van B en W om 616.072,-- (op verzoek van SaBeWa Zeeland) als oninbaar aan te merken en ten laste te brengen van de jaarrekening 2017.
Lees meer...

Maar liefst 46% van de inwoners van de gemeente Terneuzen is 50 jaar of ouder. Dit percentage zal alleen maar toenemen. Deze groep inwoners ondervindt dagelijks de gevolgen van het ouder worden en de verminderde aandacht van de gemeente m.b.t. het beleid en de uitvoering van zaken die direct betrekking heeft op deze doelgroep.

50 punten programma gemeenteraadsverkiezing gemeente Terneuzen 2018

Lees meer...