Tijdens de algemene digitale ledenvergadering van 3 oktober jl. is door een meerderheid van de aanwezige leden Liane den Haan(52) verkozen als lijsttrekker voor de tweede kamerverkiezingen van maart 2021. Liane is tot eind dit jaar nog directeur van de oudere bond ANBO. Vijftien jaar heeft zij de belangen behartigd voor oudere in den Haag en ze heeft een zeer groot netwerk. Zij wil gaarne samenwerken met onze landelijke kopstukken, waterschappen, provinciale bestuurders en gemeentefracties. Ze streeft naar eenheid tussen alle partijen en is voor het instellen van een kenniscentrum. In Oktober en November gaat zij het land in om kennis te maken met alle 50PLUS organisaties en werkt ze samen met twee commissies aan een concept verkiezingsprogramma en een kandidatenlijst. Eind november zullen deze gepresenteert worden en op de algemene ledenvergadering van 12 December mogen de leden hier hun mening over geven. Kort daarna zal de verkiezingscampagne gestart worden. 

Hij is er. De eerste nieuwsbrief nieuwe stijl. Een nieuwsbrief van de Tilburgse 50PLUS fractie. De fractie wil de nieuwsbrief regelmatig uitgeven over zaken die zich afspelen in de Gemeenteraad, in de stad en de dorpen Udenhout, Berkel-Enschot en Biezenmortel.

De fractie wil iedereen een inkijk geven in de werkzaamheden en belangrijkste thema’s waar ze zich mee bezig houdt.

U kunt de nieuwsbrief HIER downloaden en bekijken.

De Fractie van 50PLUS Tilburg is weer compleet. Naast de twee raadsleden Henk van Tilborg en Frans Vriens zijn er ook drie burgerraadsleden Ben van de Wouw, Humphrey Martherus en Hans Sweep. In 2020 gaan blijven wij als fractie ons in zetten voor de belangen van onze senioren in Tilburg, Udenhout, Biezenmortel en Berkel-Enschot. Als belangrijkste speerpunten 2020 gaan wij aan de slag met o.a. de themas : Wonen, Wijken, Mobiliteit en aanpak hufterig gedag. Naast deze punten gaan we ook, het in 2019 geintroduceerde project "Integrale kijk op Ouderen" , volgen en toetsen aan de afspraken die in deze nota staan. Heb je vragen of wil je informatie mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

Op 5 en 8 November 2018 zijn de jaarlijkse begrotingsdebatten en algemene beschouwingen over de plannen die het College bekend maakte voor 2019. Grootse plannen maar weing perspectief voor Ouderen. Geen of weinig aandacht voor kwetsbare oudere en de hulpverleners zoals Mantelzorgersers en Vrijwilligers. Geen aandacht voor Wonen voor oudere of op welke wijze men langer thuis kan blijven wonen. Ook geen aandacht voor de fysieke, Veilige of gezonde leefomgeving waarin de Oudere verblijven. Als 50plus fractie gaan we diverse moties en amendementen indienen op verschillende vraagstukken. Wij gaan andere fractie steunen waar raakvlakken zijn met ons verkiezingsprogramma en zoeken steun voor onze inbreng. Het zijn onze eerste begrotingen maar hebben een goed gevoel dat we ons kunnen profileren over vraagstukken voor ouderen. We hebben er zin in.

Het is ons gelukt! Wij hebben met steun van de Kiezers in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot twee zetels gekregen in de gemeenteraad. Henk van Tilborg en Frans Vriens worden de volksvertegenwoordigers voor de komende 4 jaar voor 50PLUS. Zij worden ondersteund door een steunfractie en commissieleden Humphrey Martherus en Ruud Roubos. Op 29 Maart a.s worden de gemeenteraadsleden officieel geinstalleerd voor de gemeenteraad. 

Een van onze speerpunten in ons Tilburg verkiezingsprogramma is aanpak van hufterig gedrag. Nederlanders ervaren hufterigheid of fatsoensnormen nog steeds als grootste ergernis in de samenleving. De vinger opsteken, rotzooi op de grond gooien, naar elkaar roepen en elkaar in wandelgebied en op de weg geen ruimte geven. Ook in Tilburg is dit aan de orde van de dag. Tilburg is een multiculturele stad met veel verschillende culturen met ieders eigen regels en omgangsnormen. Respect en fatsoenlijk met elkaar omgaan kun je ook van elkaar leren. Dit kan wat betreft 50PLUS op diverse manieren. Dit kan op scholen, verenigingen, gespreksgroepen en themadagen. Onderwerpen zijn dan respect, fatsoen, asociaal gedrag, en er kan een anti-hufterigheid campagne worden gestart. Naast voorlichting wil 50plus ook ondersteuning geven aan buurtpreventie teams en uitbreiding van Boa’s en hun bevoegdheden. In gesprek gaan met overtreders waarom ze dit soort gedrag tonen kan helpen om het probleem aan te pakken en mogelijk hun ouders of begeleiders daarbij betrekken. Door een gerichte aanpak denkt 50PLUS dat er ook voor onze Jongere generatie en onze kinderen en kleinkinderen een leefbare en veilige leefomgeving ontstaat waar we samen van kunnen genieten.

Regelmatig willen wij als 50plus een speerpunt onder u aandacht brengen. Vandaag Dementie. 50plus wil dat er in Tilburg meer aandacht komt voor mensen met dementie. Dementie, waaronder ook alzheimer, komt nu al voor bij 280000 mensen in Nederland en een klein drie duizend mensen in Tilburg. Over 10 jaar zijn dit er al 4000. Dementie veroorzaakt de grootste ziektelast voor de patiënt. Te denken valt aan Mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse dingen zoals boodschappen doen, pijn, angst en depressie. Maar ook de impact van de omgeving is enorm. Voor mantelzorgers zoals partners, buren, en hulpverleners is hulpverlening aan dementerende zeer belastend. Ook de zorgkosten voor mensen met dementie is het hoogste van Nederland. Daarnaast is dementie ook niet te genezen en is er geen medicatie voor. Alleen de symptomen kan men mogelijk tijdelijk verminderen. 50plus vind daarom dat er vanuit de gemeente veel meer gedaan moet worden voor deze grote groep. Ze moeten minimaal het ambassadeurschap op zich nemen om dementie onder de aandacht te brengen

 

In het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 presenteert 50PLUS een totaalprogramma voor de gemeente Tilburg met in alle beleidsonderdelen een duidelijke visie op de positie van de 50-plussers.

Dit programma richt zich tot iedereen, jong en oud, die zich betrokken voelt bij de gemeente Tilburg en zich herkent in de doelstellingen van 50PLUS : Alle burgers tellen mee in onze gemeente, van jong tot oud, in een stad die vernieuwt, die ondernemend is, die zorgt voor wie zorg nodig heeft, waar de burgers zich veilig kunnen voelen en waar weer verbinding komt tussen degeneraties. Daarbij gelden voor 50PLUS Tilburg de volgende speerpunten:

Lees meer...