Op maandag avond 23 April jl. brachten alle gemeentelijke 50PLUS fracties een bezoek aan het 2e kamergebouw in Den Haag. In de Dreeszaal werden alle fracties ontvangen door Partij voorzitter 50PLUS Jan Zoetelief. Verder waren aanwezig de tweede kamer leden Henk Krol, Leonie Sazias, Martin van Rooijen en Corrie van Brenk. Ook de eerste kamer leden Jan Nagel en Martine Baay waren bij het gesprek aanwezig. Er werden ervaringen uitgewisseld en er konden vragen gesteld worden. Er werden ook afspraken gemaakt over de wijze van communiseren en er werd besloten tot het instellen van vier werkgroepen onderleiding van een tweede kamerlid. het gata dan o.a over Zorg, Participatiewet, Financieen en Wonen. Het was een korte maar zeer nuttige bijeenkomst wat zeker nog een vervolg zal krijgen.

Regelmatig willen wij als 50plus een speerpunt onder u aandacht brengen. Vandaag Dementie. 50plus wil dat er in Tilburg meer aandacht komt voor mensen met dementie. Dementie, waaronder ook alzheimer, komt nu al voor bij 280000 mensen in Nederland en een klein drie duizend mensen in Tilburg. Over 10 jaar zijn dit er al 4000. Dementie veroorzaakt de grootste ziektelast voor de patiënt. Te denken valt aan Mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse dingen zoals boodschappen doen, pijn, angst en depressie. Maar ook de impact van de omgeving is enorm. Voor mantelzorgers zoals partners, buren, en hulpverleners is hulpverlening aan dementerende zeer belastend. Ook de zorgkosten voor mensen met dementie is het hoogste van Nederland. Daarnaast is dementie ook niet te genezen en is er geen medicatie voor. Alleen de symptomen kan men mogelijk tijdelijk verminderen. 50plus vind daarom dat er vanuit de gemeente veel meer gedaan moet worden voor deze grote groep. Ze moeten minimaal het ambassadeurschap op zich nemen om dementie onder de aandacht te brengen

Het is ons gelukt! Wij hebben met steun van de Kiezers in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot twee zetels gekregen in de gemeenteraad. Henk van Tilborg en Frans Vriens worden de volksvertegenwoordigers voor de komende 4 jaar voor 50PLUS. Zij worden ondersteund door een steunfractie en commissieleden Humphrey Martherus en Ruud Roubos. Op 29 Maart a.s worden de gemeenteraadsleden officieel geinstalleerd voor de gemeenteraad. 

Het vormen van een coalitie is in Tilburg gelukt. Het is een breedgedragen bestuursakkoord geworden dat ook door ons wordt gesteunt. 7 van de 10 partijen vonden het een goed akkoord. Wij als 50plus hebben lang getwijfels of me mee wilde doen. Als rode draad in het akkoord was seniorenbeleid moeilijk te vinden. De partijen die het akkoord hadden geschreven CDA, VVD, D66 en Groen Links zegde toe dat senioren wel degelijk een belangrijk aandachtgebied was en dat er een wethouder kwam die een portefeuille seniorenbeleid ging opzetten. Door de wethouder werd toegezegd dat wij als 50plus betrokken gaan worden bij het maken van een goed seniorenbeleid en dat ook andere partners zoals seniorenraad, KBO en Contour de Twern daar bij betrokken gaan worden. We diende ook een motie in(die werd aangenomen) om minimaal 1 maal per jaar het bestuursakkoord te evalueren zodat we konden kijken of er iets gebeurde voor de senioren. We kunnen er dus tussentijds altijd nog uitstappen. Dit gaf voor ons de doorslag om akkoord te gaan. Wij vinden dat je beter met elkaar kunt praten dan tegen elkaar vanuit de oppostie. De tijd al het leren.

 

 

 

 

Een van onze speerpunten in ons Tilburg verkiezingsprogramma is aanpak van hufterig gedrag. Nederlanders ervaren hufterigheid of fatsoensnormen nog steeds als grootste ergernis in de samenleving. De vinger opsteken, rotzooi op de grond gooien, naar elkaar roepen en elkaar in wandelgebied en op de weg geen ruimte geven. Ook in Tilburg is dit aan de orde van de dag. Tilburg is een multiculturele stad met veel verschillende culturen met ieders eigen regels en omgangsnormen. Respect en fatsoenlijk met elkaar omgaan kun je ook van elkaar leren. Dit kan wat betreft 50PLUS op diverse manieren. Dit kan op scholen, verenigingen, gespreksgroepen en themadagen. Onderwerpen zijn dan respect, fatsoen, asociaal gedrag, en er kan een anti-hufterigheid campagne worden gestart. Naast voorlichting wil 50plus ook ondersteuning geven aan buurtpreventie teams en uitbreiding van Boa’s en hun bevoegdheden. In gesprek gaan met overtreders waarom ze dit soort gedrag tonen kan helpen om het probleem aan te pakken en mogelijk hun ouders of begeleiders daarbij betrekken. Door een gerichte aanpak denkt 50PLUS dat er ook voor onze Jongere generatie en onze kinderen en kleinkinderen een leefbare en veilige leefomgeving ontstaat waar we samen van kunnen genieten.

 

In het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 presenteert 50PLUS een totaalprogramma voor de gemeente Tilburg met in alle beleidsonderdelen een duidelijke visie op de positie van de 50-plussers.

Dit programma richt zich tot iedereen, jong en oud, die zich betrokken voelt bij de gemeente Tilburg en zich herkent in de doelstellingen van 50PLUS : Alle burgers tellen mee in onze gemeente, van jong tot oud, in een stad die vernieuwt, die ondernemend is, die zorgt voor wie zorg nodig heeft, waar de burgers zich veilig kunnen voelen en waar weer verbinding komt tussen degeneraties. Daarbij gelden voor 50PLUS Tilburg de volgende speerpunten:

Lees meer...

Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!