Het vormen van een coalitie is in Tilburg gelukt. Het is een breedgedragen bestuursakkoord geworden dat ook door ons wordt gesteunt. 7 van de 10 partijen vonden het een goed akkoord. Wij als 50plus hebben lang getwijfels of me mee wilde doen. Als rode draad in het akkoord was seniorenbeleid moeilijk te vinden. De partijen die het akkoord hadden geschreven CDA, VVD, D66 en Groen Links zegde toe dat senioren wel degelijk een belangrijk aandachtgebied was en dat er een wethouder kwam die een portefeuille seniorenbeleid ging opzetten. Door de wethouder werd toegezegd dat wij als 50plus betrokken gaan worden bij het maken van een goed seniorenbeleid en dat ook andere partners zoals seniorenraad, KBO en Contour de Twern daar bij betrokken gaan worden. We diende ook een motie in(die werd aangenomen) om minimaal 1 maal per jaar het bestuursakkoord te evalueren zodat we konden kijken of er iets gebeurde voor de senioren. We kunnen er dus tussentijds altijd nog uitstappen. Dit gaf voor ons de doorslag om akkoord te gaan. Wij vinden dat je beter met elkaar kunt praten dan tegen elkaar vanuit de oppostie. De tijd al het leren.

 

 

 

 


Meldpunt 50PLUS