50PLUS staat voor een samenleving waarin iedereen tot op hoge leeftijd mee moet kunnen blijven doen. Dat kan alleen als je een inkomen hebt dat je in staat stelt dat ook te doen. En precies dát staat op losse schroeven.

De afgelopen tien jaar hebben gepensioneerden al zo’n 20 procent koopkrachtverlies geleden. Onaanvaardbaar! Zeker als je beseft dat deze groep geen mogelijkheden heeft om dat verlies nog aan te vullen.

“Er moet echt een einde komen aan de onzekerheid van gepensioneerden”, zegt lijsttrekker Liane den Haan. “Mensen die de afgelopen jaren hun koopkracht al hebben zien afnemen. Dat is niet te verkopen: we moeten niet korten, maar storten!

WAAR 50PLUS VOOR GAAT:

• Het geleden koopkrachtverlies van 20 procent door gepensioneerden dient de komende vier jaar ingehaald te worden. Binnen dat kader wil 50PLUS:
- Een volwaardige vakantie-uitkering voor AOW’ers (8 procent);
- Een dertiende maand voor AOW’ers;
- Hervatten van de indexatie van pensioenen;
- Herstelbetaling voor onnodig gemiste indexatie 2008 - 2020.

• Na meer dan tien jaar niet indexeren - en zelfs kortingen - mogen de pensioenen niet opnieuw gekort worden.

• Er komt een andere rekenrente dan de huidige extreem laag gehouden rekenrente.

• Flexibele pensioenleeftijd of deeltijdpensioen blijft altijd mogelijk.

• Een volledige AOW-uitkering op 65-jarige leeftijd.

• De AOW blijft welvaartsvast.

• Premiebetaling stopt op de AOW-leeftijd. Dat moet zo blijven.

• AOW’ers die recht hebben op een aanvullende inkomensondersteuning moeten deze krijgen zonder daarvoor een aanvraag te doen.

• Mensen die doorwerken na 65-jarige leeftijd krijgen, net als werkenden onder de 65, als bonus recht op een volledige arbeidskorting.

• Er komt een structurele verhoging van het minimumloon.

• De koppeling tussen uitkeringen en lonen blijft gehandhaafd.

Banner nieuwsbrief

• De kostendelersnorm zoals deze nu wordt gehanteerd wordt afgeschaft zodat deze geen belemmeringen meer oplevert voor het delen van een woning met (mantelzorg behoevende) ouders of dak- en thuisloze familieleden of vrienden.

• Het belastingstelsel wordt drastisch vereenvoudigd.

• De koppeling tussen uitkeringen en lonen blijft gehandhaafd.

• De kostendelersnorm zoals deze nu wordt gehanteerd wordt afgeschaft zodat deze geen belemmeringen meer oplevert voor het delen van een woning met (mantelzorg behoevende) ouders of dak- en thuisloze familieleden of vrienden.

• Het terugdraaien van discriminerende belastingmaatregelen voor ouderen.

• Mensen onder de armoedegrens worden extra gesteund.

• Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt moet worden tegengegaan.

• Gratis kinderopvang om iedereen aan het arbeidsproces te laten deelnemen.

• Gezonde voedselproducten horen thuis in het lage btw-tarief, ongezonde producten in het hoge tarief.

• De schuldhulpverlening moet worden verbeterd. Gemeenten moeten worden gestimuleerd om te kijken naar de samenhang van werkloosheid, schulden, de (geestelijk) gezondheid en gezinssituatie. Inzet moet gericht zijn op de grootste positieve impact. Ervaringsdeskundigen worden ingezet om het beleid zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de doelgroep.

Lees ook: Maak een einde aan het gedonder met de pensioenen
► Het verkiezingsprogramma van 50PLUS

© 2021