freek appel 360Ik ben Freek Appel en ik ben de lijsttrekker voor de waterschapsverkiezingen van de 50PlUS partij in Flevoland. Ik ben woonachtig in Lelystad.

Ik heb ruim 40 jaar ervaring met de verschillende waterstaatkundige aspecten met betrekking tot het waterbeheer , de waterkwaliteit en de zuivering van afvalwater. In het verleden heb ik, als raadslid binnen de gemeente Ede, gedurende 6 jaren politieke ervaring opgedaan.

Lees meer...

JJB Herrebrugh 0006Willem Herrebrugh is woonachtig in Lelystad.

De laatste jaren worden de waterschappen steeds meer maatschappelijk/politiek belangrijk, terwijl vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van het Waterschap.

Willem Herrebrugh kan met zijn jarenlange ervaring in de politiek als gemeenteraadslid, als lid van de Tweede Kamer en als lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Zuiderzeeland, deze invulling geven.

caro 755 foto Caroline SchipperWAT-ER BEWEEGT
Hoe houden we ons nieuwe land boven water en beschermen we het tegen overstromingen. In de vorige eeuw werden onze polders ontworpen, gewonnen en ontgonnen en was hier de Zuiderzee.

Het veranderende klimaat veroorzaakt steeds meer uitersten. Het wordt warmer, droger, de zeespiegel stijgt, het regent meer en het waait heviger.
Iedere dag is men in beweging om de hoeveelheid water op het juiste peil te houden. En te zorgen dat afvalwater gezuiverd wordt. Vooruit denken is regeren over duurzaamheid en energie. Men moet Innoveren en investeren om droge voeten te garanderen voor de toekomst.

Aan de slag gaan met water dan staat samenwerken centraal.
Waar water en land elkaar ontmoeten, moet water in stilte vloeien.
Dus laten stromen.

WATER BEWEEGT
Dat is wat mij beweegt, stem op Caroline Schipper uit Almere

Gralike 11Rhianna Gralike,... 59 jaar jong, bijna 40 jaar getrouwd, katholiek,trots op 3 prachtige kinderen en 4 kleinkinderen, dus straks allemaal nog moeten kunnen genieten van het prachtige water en de natuurlandschappen. In het dagelijks leven - zelfstandig onderneemster. Bijna vanaf het begin lid van 50PLUS partij in Flevoland. Oud voorzitter van de 50PLUS partij in Flevoland.
Al vanaf de jaren 80 politiek actief via de lokale partijen. Ook als vrijwilligster actief binnen de Voedselbank Dronten en mede verantwoordelijk voor de voedselveiligheid aan onze klanten.
Betrokken bij en zet zich in voor de minderbedeelden en de ouderen in Flevoland.

In het waterschapsbestuur wil ik de 50 Plussers een stem geven als het gaat om veilige dijken, droge voeten, schoon drinkwater en betaalbare lasten. Ik wil mij vooral inzetten voor lagere waterschapslasten door een zuinig, efficiënt en veilig beheer. Tevens streef ik naar behoud van de kernkwaliteiten van Flevoland:

Rust, Ruimte, Groen en een schoon Milieu

Erik Boshuijzen zw achtergrondErik Boshuijzen “lijstduwer”

50PLUS moet in het waterschap Zuiderzeeland blijven. De tweemansfractie heeft sinds de vorige verkiezingen in 2015 de taak van Zuiderzeeland: het droog en veilighouden van Flevoland met inzet en succes vervuld. Daarom ben ik blij met mijn ruime politieke ervaring en herinnering aan mijn vele voorkeurstemmen bij de vorige verkiezingen op 20 maart op te roepen opnieuw op 50PLUS te stemmen.

Ik doe dat ook om dreigende schade aan de belangen van ouderen door een afsplitsing te voorkomen.

Daarom roep ik graag op uw stem aan 50PLUS te geven.

De Fractie heeft in het waterschap al vier jaar een eensgezind in uw belang de belangen van ouderen behartigd.