dogteromJan Dogterom (74), Westhoek

Grootste uitdaging: ,,Het vasthouden van zoet water’’.
Speerpunt tot 2023: ,,Hervorming van het belastingstelsel, zodat iedereen eerlijker van het waterbeheer profiteert’’.
Als 50Plus niet meedeed, stemde ik: ,,Water Natuurlijk’’.
Gewenste coalitiepartner: ,,Geen voorkeur. Het gaat om technische afwegingen, niet om politieke coalities’’.
Belangrijke partijpunten:
- Bescherming tegen hogere zeespiegel
- Schoon zwemwater in de hele provincie
- Kleine huishoudens minder belasten
- Veenweiden behoeden voor verdroging