freek appel 360Ik ben Freek Appel, fractievoorzitter voor de waterschapsverkiezingen van de 50PlUS partij in Flevoland. Ik ben woonachtig in Lelystad.

Ik heb ruim 40 jaar ervaring met de verschillende waterstaatkundige aspecten met betrekking tot het waterbeheer , de waterkwaliteit en de zuivering van afvalwater. In het verleden heb ik, als raadslid binnen de gemeente Ede, gedurende 6 jaren politieke ervaring opgedaan.

 

Ik heb mij 11 jaar lang ingezet als voorzitter van de Raad van Commissarissen en als adviseur van een organisatie die een drietal seniorengebouwen beheerd. Vooral het moderniseren en aanpassen van 50Plus-wonigen met daarbij het creëren van een multifunctionele gemeenschappelijke ruimte, om vereenzaming te voorkomen, was een van mijn taken. Als voorzitter van een bezwarencommissie in Lingewaard heb ik mij sterk gemaakt om de Thuiszorg in het kader van de WMO voor de 50Plusser te behouden. Wij zijn als 50PlUS trots op de kernkwaliteiten van Flevoland: “ruimte, groen, water en een schoon milieu”, kwaliteiten die behouden moeten blijven! Ouderen in Flevoland in het waterschap moeten daarom ook een stem krijgen, 50PLUS Dus!

Als fractievoorzitter van 50PLUS voor Waterschap Zuiderzeeland sta ik voor een zuinig, efficiënte en veilige bedrijfsvoering met als uitgangspunt: “Verlaging of bevriezing van de waterschapsbelastingen”!