caro 755 foto Caroline SchipperWAT-ER BEWEEGT
Hoe houden we ons nieuwe land boven water en beschermen we het tegen overstromingen. In de vorige eeuw werden onze polders ontworpen, gewonnen en ontgonnen en was hier de Zuiderzee.

Het veranderende klimaat veroorzaakt steeds meer uitersten. Het wordt warmer, droger, de zeespiegel stijgt, het regent meer en het waait heviger.
Iedere dag is men in beweging om de hoeveelheid water op het juiste peil te houden. En te zorgen dat afvalwater gezuiverd wordt. Vooruit denken is regeren over duurzaamheid en energie. Men moet Innoveren en investeren om droge voeten te garanderen voor de toekomst.

Aan de slag gaan met water dan staat samenwerken centraal.
Waar water en land elkaar ontmoeten, moet water in stilte vloeien.
Dus laten stromen.

WATER BEWEEGT
Dat is wat mij beweegt.