50PLUS verkiezingsprogramma Hoogheemraadschap van Rijnland

Elk waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. De taken van een waterschap zijn samengevat:
Watersysteembeheer: dit gaat over de bescherming tegen water (dijken en andere waterkeringen) en over de waterkwaliteit;
Zuiveringsbeheer: het zuiveren van het afvalwater

Sommige waterschappen hebben ook vaarwegen en landwegen in beheer. Voor het eigen gebruik en duurzame bedrijfsvoering (vermindering CO2-uitstoot) kunnen de waterschappen ook duurzame energiebronnen inzetten (bijv. zonnepanelen op terreinen van rioolwaterzuiveringen).

50PLUS wil dat het waterschap op een zuivere, financiëel en maatschappelijk verantwoordelijke en zorgvuldige wijze haar taken uitvoert.

Europese en nationale wet- en regelgeving is leidend voor het te voeren beleid. 50PLUS heeft duidelijke opvattingen over het water- en zuiveringsbeheer van de waterschappen. Wij lichten dat in dit programma graag toe. U kunt het volledige programma HIER downloaden