Corrie van Brenk VK Foto Geert van TolNa vier jaar Tweede Kamerlidmaatschap heb me weloverwogen kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap van 50PLUS.

Ik wil je mijn motivatie hiervoor graag langs deze weg toelichten, omdat er tot aan de lijsttrekkerverkiezing op de virtuele algemene ledenvergadering van 3 oktober weinig tot geen gelegenheid meer is om dit persoonlijk te doen.

Over mijn diepere drijfveren en opvattingen heb ik recent een interview gegeven aan het tijdschrift Volzin, dat deze week verscheen. Een serie over geloof op het Binnenhof. Hoewel mijn aanvankelijke gedachte was “ik heb niet zoveel met geloof”, heb ik toch ingestemd. Toen ik het artikel terug las realiseerde ik me dat ik in heel veel geloof: in mijn ouders, in mijn kinderen en kleinkinderen, in onze fractiemedewerkers, in onze leden en kaderleden, in onze kiezers en tenslotte geloof ik in mezelf als iemand die pal staat voor rechtvaardigheid voor jong én oud.

Dit interview (zie hieronder) bewijst: het respect voor 50PLUS in de journalistiek en de politiek is gebaseerd op wat we in het parlement laten zien.

Laten we zuinig zijn op de ervaring en de goodwill die we daar de afgelopen jaren hebben opgebouwd en zorgen voor continuïteit, dan zorgen we samen voor een mooie verkiezingsuitslag.

Corrie van Brenk

taart2019 360Nu 50PLUS Zeeland zo'n prima resultaat heeft behaald tijdens de laatste verkiezingen zijn er vacatures ontstaan in het bestuur van de provinciale afdeling. Een vacature voor een voorzitter en een penningmeester en bestuursleden. Afhankelijk van de invulling van deze functies kunnen er nieuwe vacatures binnen het bestuur ontstaan. Heeft u interesse?

Taken afdelingsvoorzitter:

De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en de afdeling. Taken die de voorzitter heeft zijn onder andere het voorzitten van de bestuursvergaderingen, het voeren van verkiezingscampagnes, het zorg dragen voor ledenbindende activiteiten en het initiëren van activiteiten om de partij lokaal en regionaal te profileren. Ook werft de voorzitter nieuw potentieel voor de partij en stimuleert gekwalificeerde leden hun bestuurlijke en politieke ambities waar te maken. De voorzitter is het bindend element tussen de verschillende fracties en de afdeling. Daartoe onderhoudt de voorzitter nauw contact met de gekozen volksvertegenwoordigers. De voorzitter is in beginsel eindverantwoordelijk voor de in- en externe communicatie aangaande het werkgebied. De voorzitter is te typeren als daadkrachtig en besluitvaardig en beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit. 

Lees meer...