Door George Lernout.

Niemand was echt blij, maar er was geen keuze en omdat de gemeenteraad van Vlissingen en het Waterschap al akkoord waren, zaten we als Statenfractie klem. Wij wilden eigenlijk andere dingen een echt ziekenhuis op Walcheren en een Universiteit. Maar wensen worden niet altijd vervuld, dus moesten we wel akkoord gaan met het voorgelegde pakket.

Het risico om uiteindelijk met lege handen achter te blijven was te groot,50PLUS denkt altijd ook aan het algemene belang, want de uitvoering van een aantal voorstellen zal nog wel enige tijd duren. Onze motie voor het openbaarvervoer is vrijdag wel aangenomen, maar dat was voor de VVD en de SGP natuurlijk weer een stap te ver, gelukkig met steun van de oppositie en de PvdA kwam onze motie er  wel  door.

Zeeland blijft een gespleten gebied, dat merken we telkens weer, het is een eilendenrijk met sterk verschillende opvattingen, Tholen is heel aders dan Zeeuws Vlaanderen en dan merk je toch dat de samenhang beperkt is. Dat kwam naar voren in de discussie over de Regionale Energie Strategie een heel belangrijke reeks van besluiten, die een staalkaart  zijn,  die aangeven  hoe het energie beleid er voor de komende 20 jaar uit gaat zien. Dat is lastig maar noodzakelijk om zekerheid van energie voor onze samenleving te regelen. Ook daar hebben wij onze inbreng kunnen doen, dit gaat met name over wensen die wij hebben over de manier waarop deze besluiten naar de inwoners van Zeeland worden gecommuniceerd, want dat moet helder en begrijpelijk.

Waar ook over gepraat werd, was  de nota ´Zichtbaar Zeeland` hier hebben wij ook gevraagd om aandacht voor de ouderen, niet alles digitaal ook zaken op papier, van groot belang voor al degenen die hun vakantie hier doorbrengen en speciaal voor de ouderen.

Deze vergadering was lang maar belangrijk en 50PLUS was op alle fronten nadrukelijk aanwezig in een goede en eendrachtige samenwerking proberen we steeds weer die punten te scoren, die voor onze kiezers belangrijk zijn.

Jammer dat onze opzet voor de Westerscheldetunnel door de tegenweking van de VVD. CDA, CU en D66  het niet heeft gehaald aan 50PLUS heeft het niet gelegen.

Tol

DEN HAAG - De Tweede Kamer is tegen het voorstel om afschaffing van de tol toe te voegen aan het maatregelenpakket waarmee Zeeland wordt gecompenseerd voor het mislopen van de marinierskazerne. Het voorstel dat 50 Plus had ingediend, met steun van PvdA, SP, Forum voor Democratie en SGP, haalde vanochtend vroeg bij de stemming geen meerderheid..

Uiteindelijk stemden de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie tegen de motie. Eenmansfractie Van Haga sloot zich daarbij aan. Alle andere oppositiepartijen, waarvan overigens niet alle Kamerleden aanwezig waren, steunden het voorstel. De uitslag was daardoor 77 tegen 67.

Het onderwerp werd pas behandeld om 5 uur vanochtend. Omdat het de laatste zitting van de Kamer was voor de vakantie, was de vergadering enorm lang.  

450 miljoen duurder

Veel Zeeuwen hadden graag gezien dat afschaffing van de tol onderdeel zou zijn van het compensatiepakket. Dat was dan wel 450 miljoen euro duurder geworden. 

De Zeeuwse Statenfractie van Forum voor Democratie wil dat Zeeland nu zelf alsnog in actie komt. De partij dient komende week in een Statenvergadering een motie in. Daarin wordt het dagelijks provinciebestuur opgeroepen om alsnog met onderhandelaar en ‘pakketsamensteller’ Bernard Wientjes in gesprek te gaan over het toevoegen van de tolvrije tunnel aan het compensatiepakket.

Bron Provinciale Zeeuwsw Courant.

 

 

694

Westelijk fietspad Terneuzen-Sluiskil blijft afgesloten, op traject komt snelfietsweg

TERNEUZEN - Het ruim anderhalf jaar geleden afgesloten fietspad aan de westkant van de hoofdweg tussen het Terneuzense sluizencomplex en Sluiskil, komt niet terug. Dat heeft de provincie aan het Terneuzense 50Plus-raadslid Johan Hessing laten weten.

In navolging van de Fietsersbond vroeg Hessing om heropening van het fietspad, omdat fietsers sinds de afsluiting in twee richtingen over het oostelijke, nog enige fietspad langs het Kanaal Gent-Terneuzen moeten rijden. Dat zou tot gevaarlijke situaties leiden.

Geen geld weggooien

De provincie meldt dat het westelijke fietspad is afgesloten, omdat het in slechte staat verkeert. Opknappen heeft geen zin. Dat zou geld weggooien zijn. Het nog geopende fietspad zal namelijk volgens planning in 2020/2021 worden omgebouwd tot een fietssnelweg waarvoor het wordt verbreed tot vier meter. Dit maakt deel uit van het project voor een fietssnelweg tussen Terneuzen en Zelzate, de eerste in Zeeland.

De huidige situatie is volgens de provincie ook niet gevaarlijker. Ongevallen hebben er zich niet voorgedaan. Zo druk is het er ook niet.

Bron PZC.

 

taart2019 360Nu 50PLUS Zeeland zo'n prima resultaat heeft behaald tijdens de laatste verkiezingen zijn er vacatures ontstaan in het bestuur van de provinciale afdeling. Een vacature voor een voorzitter en een penningmeester en bestuursleden. Afhankelijk van de invulling van deze functies kunnen er nieuwe vacatures binnen het bestuur ontstaan. Heeft u interesse?

Taken afdelingsvoorzitter:

De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en de afdeling. Taken die de voorzitter heeft zijn onder andere het voorzitten van de bestuursvergaderingen, het voeren van verkiezingscampagnes, het zorg dragen voor ledenbindende activiteiten en het initiëren van activiteiten om de partij lokaal en regionaal te profileren. Ook werft de voorzitter nieuw potentieel voor de partij en stimuleert gekwalificeerde leden hun bestuurlijke en politieke ambities waar te maken. De voorzitter is het bindend element tussen de verschillende fracties en de afdeling. Daartoe onderhoudt de voorzitter nauw contact met de gekozen volksvertegenwoordigers. De voorzitter is in beginsel eindverantwoordelijk voor de in- en externe communicatie aangaande het werkgebied. De voorzitter is te typeren als daadkrachtig en besluitvaardig en beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit. 

Lees meer...