taart2019 360Nu 50PLUS Zeeland zo'n prima resultaat heeft behaald tijdens de laatste verkiezingen zijn er vacatures ontstaan in het bestuur van de provinciale afdeling. Een vacature voor een voorzitter en een penningmeester en bestuursleden. Afhankelijk van de invulling van deze functies kunnen er nieuwe vacatures binnen het bestuur ontstaan. Heeft u interesse?

Taken afdelingsvoorzitter:

De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en de afdeling. Taken die de voorzitter heeft zijn onder andere het voorzitten van de bestuursvergaderingen, het voeren van verkiezingscampagnes, het zorg dragen voor ledenbindende activiteiten en het initiëren van activiteiten om de partij lokaal en regionaal te profileren. Ook werft de voorzitter nieuw potentieel voor de partij en stimuleert gekwalificeerde leden hun bestuurlijke en politieke ambities waar te maken. De voorzitter is het bindend element tussen de verschillende fracties en de afdeling. Daartoe onderhoudt de voorzitter nauw contact met de gekozen volksvertegenwoordigers. De voorzitter is in beginsel eindverantwoordelijk voor de in- en externe communicatie aangaande het werkgebied. De voorzitter is te typeren als daadkrachtig en besluitvaardig en beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit. 

 

Taken afdelingspenningmeester: 

De penningmeester is specifiek belast met het opstellen van de jaarlijkse begroting en ziet toe op de realisatie ervan. Verder verwerkt de penningmeester de financiële mutaties zoals declaraties ten laste van het onkostenbudget en verzorgt aanvragen voor variabele projectbudgetten. Jaarlijks stelt de penningmeester een financieel jaaroverzicht op. De penningmeester beschikt over daadkracht, besluitvaardigheid en politiek-bestuurlijke sensitiviteit. De penningmeester is accuraat en heeft affiniteit met financiële werkzaamheden. 

Taken algemeen bestuurslid afdeling:

De taken van een algemeen bestuurslid bestaat naast het ondersteunen van andere bestuursleden, in ieder geval uit het bijdragen aan verkiezingscampagnes en het zorg dragen voor ledenwerving en ledenbinding. Ook werft een algemeen bestuurslid gekwalificeerde leden en stimuleert hen hun bestuurlijke en politieke ambities waar te maken en initieert activiteiten om de partij lokaal en regionaal te profileren. Een algemeen bestuurslid moet In ieder geval goed kunnen organiseren en heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Algemeen bestuursleden kunnen tot taak krijgen specifieke deelgebieden te coördineren, zoals: de
politieke lobby, de communicatie of de organisatie van activiteiten in het werkgebied. 

De afdelingsvoorzitter kan tevens zitting nemen in de landelijke adviesraad.

De taakomschrijving hiervoor is als volgt.Taken afdelingsafgevaardigde adviesraad (kan gecombineerd worden): De afgevaardigde adviesraad dient alle bijeenkomsten van de adviesraad te bezoeken en hiervan verslag te doen aan de afdeling, bij voorkeur schriftelijk. De afgevaardigde adviesraad beschikt over uitstekende bestuurlijke en communicatieve vaardigheden, daadkracht, besluitvaardigheid en politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Interesse voor deze vacatures? Mail dan uw CV én motivatie naar secretaris Gerard de Klerk via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.