LIANE DEN HAANOp de virtuele ledenvergadering van 50PLUS zijn veel onderwerpen aan de orde geweest en is over veel zaken gestemd. In de ochtend werd onder andere gestemd over een nieuwe wijze van contributie innen. Die wordt in de toekomst in de maand december geïnd bij voorkeur via een automatische incasso. Indien een lid geen automatische incasso wil is dit mogelijk en kan de contributie via overboeking betaald worden.

In de ochtendsessie kon er ook gestemd worden over de voorzitter voor de kiescommissie en de voorzitter voor de programmacommissie. Als voorzitter voor de kiescommissie is gekozen onze waarnemend afdelingsvoorzitter George Lernout. George bij deze gefeliciteerd. Als voorzitter voor de programmacommissie is gekozen onze pensioendeskundige Rob de Brouwer. Rob eveneens gefeliciteerd.

De middagsessie stond in zijn geheel in het kader van de lijsttrekker verkiezing. De voorzitter benadrukte dat de gehele procedure in goed overleg met allen is verlopen. Als winnaar kwam Liane den Haan uit de bus met 52% van de stemmen. De verwachtingen voor de verkiezingen op 17 maart 2021 zijn hoog gespannen.