Tol

DEN HAAG - De Tweede Kamer is tegen het voorstel om afschaffing van de tol toe te voegen aan het maatregelenpakket waarmee Zeeland wordt gecompenseerd voor het mislopen van de marinierskazerne. Het voorstel dat 50 Plus had ingediend, met steun van PvdA, SP, Forum voor Democratie en SGP, haalde vanochtend vroeg bij de stemming geen meerderheid..

Uiteindelijk stemden de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie tegen de motie. Eenmansfractie Van Haga sloot zich daarbij aan. Alle andere oppositiepartijen, waarvan overigens niet alle Kamerleden aanwezig waren, steunden het voorstel. De uitslag was daardoor 77 tegen 67.

Het onderwerp werd pas behandeld om 5 uur vanochtend. Omdat het de laatste zitting van de Kamer was voor de vakantie, was de vergadering enorm lang.  

450 miljoen duurder

Veel Zeeuwen hadden graag gezien dat afschaffing van de tol onderdeel zou zijn van het compensatiepakket. Dat was dan wel 450 miljoen euro duurder geworden. 

De Zeeuwse Statenfractie van Forum voor Democratie wil dat Zeeland nu zelf alsnog in actie komt. De partij dient komende week in een Statenvergadering een motie in. Daarin wordt het dagelijks provinciebestuur opgeroepen om alsnog met onderhandelaar en ‘pakketsamensteller’ Bernard Wientjes in gesprek te gaan over het toevoegen van de tolvrije tunnel aan het compensatiepakket.

Bron Provinciale Zeeuwsw Courant.

 

 

694

Westelijk fietspad Terneuzen-Sluiskil blijft afgesloten, op traject komt snelfietsweg

TERNEUZEN - Het ruim anderhalf jaar geleden afgesloten fietspad aan de westkant van de hoofdweg tussen het Terneuzense sluizencomplex en Sluiskil, komt niet terug. Dat heeft de provincie aan het Terneuzense 50Plus-raadslid Johan Hessing laten weten.

In navolging van de Fietsersbond vroeg Hessing om heropening van het fietspad, omdat fietsers sinds de afsluiting in twee richtingen over het oostelijke, nog enige fietspad langs het Kanaal Gent-Terneuzen moeten rijden. Dat zou tot gevaarlijke situaties leiden.

Geen geld weggooien

De provincie meldt dat het westelijke fietspad is afgesloten, omdat het in slechte staat verkeert. Opknappen heeft geen zin. Dat zou geld weggooien zijn. Het nog geopende fietspad zal namelijk volgens planning in 2020/2021 worden omgebouwd tot een fietssnelweg waarvoor het wordt verbreed tot vier meter. Dit maakt deel uit van het project voor een fietssnelweg tussen Terneuzen en Zelzate, de eerste in Zeeland.

De huidige situatie is volgens de provincie ook niet gevaarlijker. Ongevallen hebben er zich niet voorgedaan. Zo druk is het er ook niet.

Bron PZC.

 

Jacob

Beste 50PLUS leden.

Enige tijd geleden heeft u een enquête ingevuld over welke activiteit uw voorkeur heeft. De meerderheid kiest voor een rondvaart.

Met plezier deel ik u mee dat we op 7 november 2020 de gelegenheid hebben om een tochtje te maken op het kanaal van Terneuzen naar Gent. De heenreis is met het havenjacht Jacob van Artevelde en de terugreis per bus. Na afloop is er nog de gelegenheid een eenvoudige maaltijd te nuttigen. Deze wordt u samen met een drankje aangeboden door 50PLUS Zeeland.

We verzamelen ons op zaterdag 7 november 2020 om 13.00 uur bij het gebouw van het waterschap Scheldestromen Kennedylaan 1, 4538AE Terneuzen. Parkeren kan gratis tegenover dit gebouw. Vanaf de parkeerplaats gaan we met de bus naar de boot.

De deelname is gratis en uw partner of een introducee zijn van harte welkom.

Weest u er snel bij want we hebben nog een beperkt aantal plaatsen erbij kunnen reserveren.

Alles uiteraard onder voorbehoud van een evt. 2e corona uiitbraak.

Tot 7 november.

taart2019 360Nu 50PLUS Zeeland zo'n prima resultaat heeft behaald tijdens de laatste verkiezingen zijn er vacatures ontstaan in het bestuur van de provinciale afdeling. Een vacature voor een voorzitter en een penningmeester en bestuursleden. Afhankelijk van de invulling van deze functies kunnen er nieuwe vacatures binnen het bestuur ontstaan. Heeft u interesse?

Taken afdelingsvoorzitter:

De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en de afdeling. Taken die de voorzitter heeft zijn onder andere het voorzitten van de bestuursvergaderingen, het voeren van verkiezingscampagnes, het zorg dragen voor ledenbindende activiteiten en het initiëren van activiteiten om de partij lokaal en regionaal te profileren. Ook werft de voorzitter nieuw potentieel voor de partij en stimuleert gekwalificeerde leden hun bestuurlijke en politieke ambities waar te maken. De voorzitter is het bindend element tussen de verschillende fracties en de afdeling. Daartoe onderhoudt de voorzitter nauw contact met de gekozen volksvertegenwoordigers. De voorzitter is in beginsel eindverantwoordelijk voor de in- en externe communicatie aangaande het werkgebied. De voorzitter is te typeren als daadkrachtig en besluitvaardig en beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit. 

Lees meer...