50PLUS Muur met affichesDe inzet van onze mensen in de provincie, waterschap en de gemeenten Terneuzen en Vlissingen is gewaardeerd gezien de uitslag van de Europese verkiezingen in 2019.

Terneuzen:946
Vlissingen: 790
Hulst: 784
Schouwen-Duivenland: 580
Middelburg:556
Goes:504
Sluis: 392
Borsele: 320
Veere: 287
Tholen: 282
Reimerswaal:227
Kapelle:193
Noord-Beveland:143

Deze uitslag is een start voor de Kamerverkiezingen in 2021.

Ons motto is: Zeeland in de Tweede Kamer

taart2019 360Nu 50PLUS Zeeland zo'n prima resultaat heeft behaald tijdens de laatste verkiezingen zijn er vacatures ontstaan in het bestuur van de provinciale afdeling. Een vacature voor een voorzitter en een penningmeester en bestuursleden. Afhankelijk van de invulling van deze functies kunnen er nieuwe vacatures binnen het bestuur ontstaan. Heeft u interesse?

Taken afdelingsvoorzitter:

De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en de afdeling. Taken die de voorzitter heeft zijn onder andere het voorzitten van de bestuursvergaderingen, het voeren van verkiezingscampagnes, het zorg dragen voor ledenbindende activiteiten en het initiëren van activiteiten om de partij lokaal en regionaal te profileren. Ook werft de voorzitter nieuw potentieel voor de partij en stimuleert gekwalificeerde leden hun bestuurlijke en politieke ambities waar te maken. De voorzitter is het bindend element tussen de verschillende fracties en de afdeling. Daartoe onderhoudt de voorzitter nauw contact met de gekozen volksvertegenwoordigers. De voorzitter is in beginsel eindverantwoordelijk voor de in- en externe communicatie aangaande het werkgebied. De voorzitter is te typeren als daadkrachtig en besluitvaardig en beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit. 

Lees meer...

fractie2019 360Willem Willemse (reeds Statenlid) en George Lernout zijn 28 maart beëdigd in de Staten van Zeeland. Voor waterschap Scheldestromen zijn Johan Hessing en Edith Carelsen geinstalleerd.

De fractie vierde de geweldige uitslag van de verkiezingen deze week met een heerlijke taart. Heeft u wensen in uw omgeving? Gaat er iets niet goed