0d86f519 1d21 472e a236 d32c66bdab29Hij beschikt inmiddels over een deurpas en kan in iBabs, een digitaal systeem waarmee op het provinciehuis papierloos wordt vergaderd. Honoré Reuling uit Koewacht is deze maand beëdigd als burgercommissielid. Hij vertegenwoordigt 50PLUS in de commissie ruimte. 

“Een burgercommissielid is geen Statenlid, maar hij of zij praat wel volwaardig mee in commissievergaderingen,” legt Reuling uit. “Er komt natuurlijk heel veel lees- en vergaderwerk op Statenleden af en om hen te ontlasten hebben de meeste partijen zo’n burgercommissielid. Het gaat om mensen die - zoals ik - op de kieslijst hebben gestaan bij de laatste Statenverkiezingen.”
 
De gepensioneerde buschauffeur mogen we gerust  een politiek dier noemen. Zo zat hij in een commissie namens 55 Terneuzen, een voormalige ouderenpartij in de havenstad. De laatste jaren is hij - ook al als burgercommissielid - actief voor 50PLUS bij het waterschap. “Ik ben geïnteresseerd in mijn omgeving en dan wil je er over meepraten,” zo verklaart Reuling  zijn belangstelling voor politiek.

Onze partijgenoot heeft zijn eerste succesje in de Statencommissie ruimte al geboekt. Hij pleitte ervoor dat bij de aanleg van nieuwe natuur rekening wordt gehouden met baasjes die hun hond los willen laten lopen. “De gedeputeerde heeft gezegd dat ze mijn inbreng mee zou nemen.”

68ddcb91 0f65 4d32 9062 5fa059815573

Weinig aanwezigen hebben tijdens de digitale lijsttrekkersverkiezing op haar gestemd. De Zeeuwse 50plussers gaven begin oktober de voorkeur aan Corrie van Brenk. Maar zoals Statenlid Willem Willemse het formuleerde: “De meerderheid van de leden koos voor jou en ik ben democraat.”

Liane den Haan was voor een kennismakingsbezoek in Middelburg en sprak in een zaaltje van het waterschapskantoor met partijgenoten uit de provincie. Ze liet zich bijpraten over Zeeuwse kwesties zoals veiligheid, de vraag naar levensloopbestendige woningen en een tolvrije tunnel.

Willemse - die de bijeenkomst had georganiseerd -  riep Den Haan op om tijdens de campagne voor de Kamerverkiezingen opnieuw naar Zeeland te komen. Het ziet er naar uit dat de lijsttrekker van 50PLUS daar gehoor aan zal geven.

taart2019 360Nu 50PLUS Zeeland zo'n prima resultaat heeft behaald tijdens de laatste verkiezingen zijn er vacatures ontstaan in het bestuur van de provinciale afdeling. Een vacature voor een voorzitter en een penningmeester en bestuursleden. Afhankelijk van de invulling van deze functies kunnen er nieuwe vacatures binnen het bestuur ontstaan. Heeft u interesse?

Taken afdelingsvoorzitter:

De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en de afdeling. Taken die de voorzitter heeft zijn onder andere het voorzitten van de bestuursvergaderingen, het voeren van verkiezingscampagnes, het zorg dragen voor ledenbindende activiteiten en het initiëren van activiteiten om de partij lokaal en regionaal te profileren. Ook werft de voorzitter nieuw potentieel voor de partij en stimuleert gekwalificeerde leden hun bestuurlijke en politieke ambities waar te maken. De voorzitter is het bindend element tussen de verschillende fracties en de afdeling. Daartoe onderhoudt de voorzitter nauw contact met de gekozen volksvertegenwoordigers. De voorzitter is in beginsel eindverantwoordelijk voor de in- en externe communicatie aangaande het werkgebied. De voorzitter is te typeren als daadkrachtig en besluitvaardig en beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit. 

Lees meer...