LIANE DEN HAANOp de virtuele ledenvergadering van 50PLUS zijn veel onderwerpen aan de orde geweest en is over veel zaken gestemd. In de ochtend werd onder andere gestemd over een nieuwe wijze van contributie innen. Die wordt in de toekomst in de maand december geïnd bij voorkeur via een automatische incasso. Indien een lid geen automatische incasso wil is dit mogelijk en kan de contributie via overboeking betaald worden.

In de ochtendsessie kon er ook gestemd worden over de voorzitter voor de kiescommissie en de voorzitter voor de programmacommissie. Als voorzitter voor de kiescommissie is gekozen onze waarnemend afdelingsvoorzitter George Lernout. George bij deze gefeliciteerd. Als voorzitter voor de programmacommissie is gekozen onze pensioendeskundige Rob de Brouwer. Rob eveneens gefeliciteerd.

De middagsessie stond in zijn geheel in het kader van de lijsttrekker verkiezing. De voorzitter benadrukte dat de gehele procedure in goed overleg met allen is verlopen. Als winnaar kwam Liane den Haan uit de bus met 52% van de stemmen. De verwachtingen voor de verkiezingen op 17 maart 2021 zijn hoog gespannen.

taart2019 360Nu 50PLUS Zeeland zo'n prima resultaat heeft behaald tijdens de laatste verkiezingen zijn er vacatures ontstaan in het bestuur van de provinciale afdeling. Een vacature voor een voorzitter en een penningmeester en bestuursleden. Afhankelijk van de invulling van deze functies kunnen er nieuwe vacatures binnen het bestuur ontstaan. Heeft u interesse?

Taken afdelingsvoorzitter:

De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en de afdeling. Taken die de voorzitter heeft zijn onder andere het voorzitten van de bestuursvergaderingen, het voeren van verkiezingscampagnes, het zorg dragen voor ledenbindende activiteiten en het initiëren van activiteiten om de partij lokaal en regionaal te profileren. Ook werft de voorzitter nieuw potentieel voor de partij en stimuleert gekwalificeerde leden hun bestuurlijke en politieke ambities waar te maken. De voorzitter is het bindend element tussen de verschillende fracties en de afdeling. Daartoe onderhoudt de voorzitter nauw contact met de gekozen volksvertegenwoordigers. De voorzitter is in beginsel eindverantwoordelijk voor de in- en externe communicatie aangaande het werkgebied. De voorzitter is te typeren als daadkrachtig en besluitvaardig en beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit. 

Lees meer...