Afgelopen woensdag 23 september jl. organiseerde het provinciaal bestuur Zuid-Holland een ‘Meet &  Greet met de door het hoofdbestuur voorgedragen nieuwe lijstrekker, Liane den Haan.  Uiteraard met inachtneming van de Covid-19 regels werd het een levendige bijeenkomst in Zoetermeer.

Onder leiding van moderator Geert Tomlow kregen de aanwezige leden (bijna 40!) ruim de gelegenheid om hun vragen te stellen; leden die niet aanwezig konden zijn,  hadden de mogelijkheid tot schriftelijke vragen vooraf.  Ook was er een test met een ‘livestream’ van deze bijeenkomst waardoor een andere groep leden ook nog thuis op de bank vragen konden afvuren; van die gelegenheid werd ook ruim gebruik gemaakt.

Het is niet de bedoeling van dit bericht een volledig verslag te geven van alle vragen en antwoorden, wel willen we een veel gehoord misverstand uit de weg ruimen over het punt ‘pensioenakkoord’. Veel leden vroegen zich af waarom ANBO onder leiding van Liane heeft ingestemd met dit akkoord. Het antwoord daarop is dat er eigenlijk nog helemaal geen echt ‘akkoord’  is, maar slechts een algemeen iets, waarbinnen de regelgeving nog moet worden ontwikkeld. Juist daar liggen de kansen van 50PLUS om de belangen van ouderen maximaal te blijven vertegenwoordigen!

Er werd verder natuurlijk ook veel gesproken over de andere punten die voor ouderen van belang zijn, zoals wonen en de bestrijding van eenzaamheid.  Liane heeft op een bevlogen en energieke wijze haar visie hierop met het publiek kunnen delen en zij hoopt dat er nog veel momenten komen waarop zij weer zelf met de leden in contact kan komen.  Op naar 3 oktober a.s. !!!

Quotes:

  • Binnen de partij zijn veel betrokken en deskundige mensen, als we de schouders eronder zetten moeten we minstens 6 of 7 zetels kunnen halen!
  • Het besluit om destijds ANBO om te vormen, was het besluit van de ledenraad.  Als directeur moet je dan ook koers houden en het besluit uitvoeren. Het is spijtig dat er veel rumoer is ontstaan, maar om je organisatie te herpositioneren moet je ook lastige besluiten durven te nemen. Uiteindelijk is ANBO wel een mooie krachtige vereniging geworden waar ik trots op ben.
  • Naast ‘pensioenen’ zijn er natuurlijk voor 50PLUS een paar andere zeer belangrijke onderwerpen zoals wonen, zorg, veiligheid en het voorkomen van eenzaamheid. Dossiers waar ik in ANBO-tijd reeds veel ervaring mee heb mogen opdoen…

Subcategorieën