Beste leden van 50PLUS Zuid-Holland,

Omdat u de laatste tijd door de landelijke media bent geïnformeerd over onze 50PLUS partij, vinden we het tijd om u zelf te informeren over de afdeling Zuid-Holland van 50PLUS en waar we mee bezig zijn op verschillende fronten.

Goed nieuws is dat het huidige demissionaire hoofdbestuur, na raadpleging van de 12 provinciale afdelingen, eensgezind met Eerste - en Tweede Kamerleden, verkiezingen voor een nieuw hoofdbestuur organiseert op 1 augustus aanstaande. Het zal een virtuele, dus niet fysieke “on-line” bijeenkomst worden. U zult in de gelegenheid worden gesteld deze algemene ledenvergadering vanaf thuis te volgen en na registratie, direct aan deze verkiezing mee te doen. U wordt hiervoor tijdig op de hoogte gebracht met de nodige informatie hoe u kunt deelnemen aan deze Ledenvergadering.

Lees meer...

Hedenmorgen zijn wij geïnformeerd over het vertrek van Henk Krol uit de fractie van de Tweede Kamer van 50PLUS. Deze stap betreuren wij. 

De fracties van 50PLUS in de Provinciale Staten, in de gemeenteraad van Rotterdam en de Waterschappen van Hollandse Delta, van Schieland en de Krimpenerwaard, van Delfland en het bestuur van 50PLUS Zuid-Holland hechten eraan te melden dat wij een stabiele samenwerking hebben, gericht op het behartigen van de belangen die wij van onze kiezers hebben gekregen en dat wij dit ook in de toekomst op onveranderde wijze en vol enthousiasme zullen blijven voortzetten vanuit 50PLUS.

Namens,

Bestuur vereniging 50PLUS Zuid-Holland

Fractie 50PLUS Provinciale Staten Zuid-Holland

Fractie 50PLUS gemeenteraad Rotterdam

Fractie Waterschap Hollandse Delta 

Fractie Waterschap Rijnland

Fractie Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, 

Fractie Hoogheemraadschap van Delfland

Beste leden van 50PLUS Zuid Holland, 

Nu het einde van het jaar 2019 weer naderbij komt, wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om U namens het bestuur fijne feestdagen en voor 2020 vooral een goede gezondheid toe te wensen. 

Wij zijn als nieuwe bestuur sinds eind 2019 actief. Zoals u al heeft kunnen vernemen, bestaat het bestuur uit Jelle Smits – Penningmeester, Ton Lammertink – Waarnemend secretaris, Rene Haak – Algemeen bestuurslid, Henk van Leeuwen – Algemeen Bestuurslid  Geert Tomlow.

Lees meer...

Subcategorieën