Willem BakxCoalitieonderhandelingen
De verkiezingen van 20 maart hebben in Zuid-Holland een behoorlijke verschuiving te weeg gebracht. Doordat Forum voor Democratie (FvD) de grootste partij is geworden met 11 zetels zijn de traditionele partijen aardig afgeslankt.

Natuurlijk nam FvD de leiding in het informatieproces voor een nieuw bestuur. Na een lange periode van gesprekken naar aanleiding van een principeakkoord van FvD – VVD en CDA waarbij aansluiting werd gezocht van een vierde partij is uiteindelijk besloten te stoppen met het informeren. De heer Wiegel gaf zijn opdracht terug aan Provinciale Staten (PS).

Lees meer...

Foto Jaap Haasnoot

50PLUS is ooit opgericht omdat de belangen van ouderen vermalen dreigden te worden door het beleid van de grote partijen VVD, CDA en D66, en trouwens ook door de voormalige grote partij PvdA toen die nog aan de macht was. Het advies van de sociaaldemocratische staatssecretaris aan de mensen, die ze gekort had, destijds was om “een moestuintje te beginnen”.

De kloof tussen Den Haag en de burgers
De macht in Den Haag is zowel bij de landsregering als bij de provincie in handen van beroepspolitici en managers. Zij hebben vaak onvoldoende weet van wat er speelt bij gewone gezinnen en bij alleenstaanden die echt geen cent overhouden van hun inkomsten of die zelfs te kort komen.

Lees meer...

Subcategorieën