0vk

De Volkskrant plaatst vandaag een rectificatie. Zaterdag schreef het dagblad dat voormalig voorzitter van het Wetenschappelijk Bureau Kees de Lange 50PLUS 'corruptie' zou hebben verweten. Dat woord is door hem nooit gebruikt.

De Volkskrant heeft dit in de maandageditie rechtgezet. Op de website van de Volkskrant stond die onder de kop 'Partijtop 50PLUS niet schuldig aan corruptie' al op zondag te lezen. De hoofdredactie schrijft dat men de mogelijke schade die is ontstaan door gebruik van het verkeerde woord betreurt. 

50PLUS beschouwt het incident daarmee als afgedaan.