Willem BakxCoalitieonderhandelingen
De verkiezingen van 20 maart hebben in Zuid-Holland een behoorlijke verschuiving te weeg gebracht. Doordat Forum voor Democratie (FvD) de grootste partij is geworden met 11 zetels zijn de traditionele partijen aardig afgeslankt.

Natuurlijk nam FvD de leiding in het informatieproces voor een nieuw bestuur. Na een lange periode van gesprekken naar aanleiding van een principeakkoord van FvD – VVD en CDA waarbij aansluiting werd gezocht van een vierde partij is uiteindelijk besloten te stoppen met het informeren. De heer Wiegel gaf zijn opdracht terug aan Provinciale Staten (PS).

Hierna werden twee informateurs door de VVD gevraagd te onderzoeken of een akkoord tot stand kon komen met een brede vertegenwoordiging uit Provinciale Staten. Op dit moment ziet het er naar uit dat de VVD – Groen Links – CDA – PvdA en Christen Unie (CU)/SGP het bestuur van de Provincie gaan vormen.

 

Op20 augustus zal het coalitieakkoord gepresenteerd worden waarna de beoogde Gedeputeerden in de eerstvolgende Provinciale Statenvergadering geïnstalleerd zullen worden. Vanaf dat moment heeft de Provincie Zuid-Holland weer een bestuur.

Fractie 50PLUS in Zuid-Holland
Na een prima campagne met veel inzet van veel enthousiaste leden is onder leiding van campagneleider Bernard Revet een prima resultaat behaald door onze partij. Bij de PS-verkiezingen in 2015 hadden we 43000 stemmen en in 2019 waren dit er een kleine 65000. Een plus van 50%! Bij de eerste exitpoll stonden we op 3 zetels echter door de opkomst van FvD en de hoge kiesdrempel hebben we de derde zetel niet vast kunnen houden. Erg jammer want die was meer dan verdiend geweest gezien ons behaalde resultaat. Samen met Groen Links (GL) en natuurlijk FvD waren we de winnaar van deze verkiezingen. In de vorige Statenperiode waren we hekkensluiter maar nu hebben we de Socialistische partij (SP) – SGP – Denk en Partij voor de Dieren (PvdD) achter ons gelaten. Geen geringe prestatie en een groot compliment voor al die kiezers die op ons gestemd hebben.

Het blijft voor mij een vreemde situatie dat een partij als de SGP en ook de CU zelfstandig mee doen aan de verkiezingen om daarna met gebruik maken van de naar mijn mening foute regelgeving in de kieswet weer bij elkaar te kruipen. Natuurlijk weet ik ook wel dat dit formeel volgend de kieswet volledig legaal is maar toch.

De fractie van 50PLUS Zuid-Holland zet in de komende periode vol in op een socialer gezicht van de Provincie. Naar onze mening hebben de economische ontwikkelingen en de honger naar economische groei een te hoge prioriteit gekregen en willen wij niet alleen de welvaart maar meer het welzijn van onze inwoners een hogere prioriteit geven. Vooral met de ontwikkeling van de omgevingswet en hieraan gekoppeld het omgevingsplan willen wij meer aandacht voor leefbaarheid/gezondheid en ook aandacht voor goede zorg in combinatie met wonen realiseren voor onze inwoners.

Het fractieteam bestaat na de verkiezingen uit 4 personen.
Willem Bakx, Fractievoorzitter. Commissies: Verkeer & Milieu/Bestuur & Middelen
Jaap Haasnoot, Statenlid. Commissies: Ruimte & Leefomgeving/Duurzame ontwikkeling
Ellen Verkoelen, Fractiemedewerker/Fractieadviseur
Hans Cornet, Fractieondersteuner
Na het reces hopen we dat Hans Cornet geïnstalleerd kan worden als Burger Statenlid.

Als fractie gaan we ons inzetten op het loslaten van de veel te rigide kerntaken opvatting van sommige partijen en het dwangmatig vasthouden aan een coalitieakkoord. De fractie van 50PLUS Zuid-Holland ziet het liefst een Staten breed akkoord waarmee het meeste recht wordt gedaan aan de democratische grondbeginselen. We luisteren naar de inwoners en doen wat goed en noodzakelijk is voor onze kiezers en de doelgroep die onze stem hard nodig heeft. Vooral op het gebied van leefbaarheid en gezondheid is er nog veel te doen en te regelen. Daar waar we vertegenwoordigd zijn in steden of kernen gaan we intensief en goed samenwerken en waar nodig ook ondersteunen en faciliteren.

Onze slogan is dan ook:
50PLUS betrokken voor nu en later

De 50PLUS partij moet doorgroeien in Zuid-Holland. Het is van groot belang dat onze stem gehoord wordt. Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die ons willen helpen 50PLUS groter te maken zodat we zowel in de Provincie maar ook in steden en dorpen goed mee kunnen doen.

Tot zover deze beknopte samenvatting van de Fractie 50PLUS Zuid-Holland. Voor vragen en of opmerkingen schroom niet ons te bellen of mailen.

Voor meer info kijk op www.50pluszuidholland.nl of mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Met vriendelijke groet namens de fractie;
Willem Bakx
Fractievoorzitter 50PLUS Zuid-Holland