Martin van Rooijen nam vandaag afscheid van de Tweede Kamer. Hij wordt fractievoorzitter van 50PLUS in de Eerste Kamer. Martin van Rooijen draagt het pensioendossier in de Tweede Kamer over aan Corrie van Brenk.

Martin van Rooijen geeft pensioenstokje over aan Corrie van Brenk

Martin van Rooijen streed de afgelopen twee jaar voor het behoud van ons solidaire pensioenstelsel en kwam daarbij veelvuldig in het nieuws. Hij diende onder andere een initiatief wetsontwerp in om de rekenrente tijdelijk te verhogen om zo onnodige pensioenkortingen te voorkomen. Martin hamerde keer op keer op de problematiek rondom de kunstmatige lage rekenrente. Hij kreeg daarmee de geuzennaam ‘renterekenman’.

Filibuster

Een ander belangrijk wapenfeit van Martin was zijn strijd tegen de afschaffing van de wet-Hillen, ofwel de ‘aflosboete’. Martin schreef parlementaire geschiedenis met zijn ‘filibuster’ van 270 minuten.

Bevlogenheid en gedrevenheid

Kamervoorzitter Khadija Arib bedankte Martin voor zijn grote inzet en enthousiasme, die hij combineert met enorm grote historische kennis. Arib: “Ik denk dat ik namens alle Tweede Kamerleden spreek als ik zeg dat wij zijn bevlogenheid en gedrevenheid gaan missen.”

Uitdaging

Martin – die Tweede Kamerlid was sinds 23 maart 2017 – draagt het pensioendossier vol vertrouwen over aan zijn collega en fractiegenoot Corrie van Brenk. Pensioen is bepaald geen nieuw terrein voor Corrie. Ze heeft jarenlang in het bestuur gezeten van een pensioenfonds en rondde in 2018 een studie over pensioenen af aan de Erasmus Universiteit. “Martin bruist op het pensioendossier. Het is voor mij een uitdaging om dit te evenaren.” Corrie zegt dat ze een heel ander Kamerlid is dan Martin. “Ik ben minder technisch. Maar de essentie, een goed geïndexeerd pensioen voor alle generaties, blijft ons uitgangspunt.”

Afscheidsbrief

Over zijn periode als Tweede Kamerlid schrijft Martin in zijn afscheidsbrief: “Het was wellicht een uphill battle, maar toch kijk ik overwegend met voldoening terug (….) Het was het waard het politieke gevecht hier te voeren. Met hart en ziel.” Martin van Rooijen gaat zich ook in en vanuit de Eerste Kamer stevig bezig houden met het pensioendossier. De Tweede Kamerfractie van 50PLUS zegt blij te zijn dat Martin zijn kennis en ervaring blijft delen.

© 6 juni 2019