Het wetsvoorstel tot bevriezing van de AOW-leeftijd is niets meer dan een sigaar uit eigen doos van Rutte 2 en ook uit de eigen PvdA-doos. Immers, dit voorstel draait alleen de versnelling van de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar terug.

50PLUS-Senator Martin van Rooijen zei dat dinsdag 2 juli in de Eerste Kamer bij de behandeling van het genoemde wetsvoorstel. Hij sprak ook uit dat Nederland rekenrente-ziek is.

Over de bevriezing van de AOW-leeftijd zei Van Rooijen ook: “Het is meelijwekkend dat Asscher in de Tweede Kamer zijn excuses heeft aangeboden over dit foutieve besluit dat hij als minister steeds heeft verdedigd. Vergeleken met het basisbesluit van 2012 zijn we weer terug bij het hysterische besluit van Rutte 1 dat mede tot stand kwam via de bevriende oppositie van D66, GroenLinks en de Christen Unie. Dat werd verdedigd als een crisismaatregel. Welnu die crisis is voorbij. De hoogte van de AOW-leeftijd is een puur politieke beslissing. Voor 50 PLUS geldt dat deze bevriezing een stapje in de goede richting is en dat steunen wij. Evenals de tijdelijke regeling van 5 jaar om eerder te stoppen. Maar wij willen een permanente regeling. En ook de zachtere koppeling aan de levensverwachting is een stap in de goede richting. 66 is goed maar 65 is beter.”

Het AOW-voorstel maakt deel uit van het brede zogenaamde Pensioenakkoord. In dat verband betrok Martin van Rooijen in zijn betoog ook de rekenrente. Daarover zei hij onder meer:
“Er wordt gemeten met 2 maten. In de politiek is er sprake van consequente manipulatie van de regels voor rente en rendementen. 1% Rekenrente voor verplichtingen en 3% voor de pensioenpremies. Hoe is die 1% te verdedigen als voor de Inkomstenbelasting in box 3 gerekend moet worden met een fictief rendement van 5,6 % voor vermogen boven 1 miljoen. En waarom dan met 1% rekenen voor het ABP met 400 miljard vermogen.”

Van Rooijen vervolgde: "Rutte gebruikte 2 weken geleden de term hysterisch voor het AOW-akkoord van 2012. Ik gebruik nu datzelfde woord hysterisch voor de rekenrente. En ik voeg eraan toe: Nederland is rekenrente-ziek.  En ik voorspel dat het R-woord voor de rekenrente politiek zal sneuvelen, net als recent het H-woord voor de hypotheekrente. De rekenrente gaat eraan en zal worden verhoogd. Ik voorspel: als dat niet gebeurt komt er geen pensioenakkoord. De rekenrente vernietigt ons prachtige huidige pensioenstelsel maar ook het nieuwe stelsel. Het jaagt de dekkingsgraad verder naar beneden en onder de 100% betekent dat kortingen. De rekenrente is in beton gegoten en in Nederland verworden tot een geloofsartikel: je gelooft erin of niet.”

De 50PLUS-senator vroeg het kabinet kortingen op de pensioenen in de komende 2 jaren te voorkomen als de dekkingsgraad onder de 100% zou blijven. Dat kan bijvoorbeeld eind 2019 het geval zijn voor de Metaalpensioenfondsen PME en PMT en eind 2020 voor ABP en Zorg en Welzijn.

Om het gehele betoog van Martin van Rooijen te lezen klik HIER.

© 2 juli 2019