Vijfduizend mensen demonstreren op de Dam, maar opa’s en oma’s mogen hun kleinkinderen niet zien, zelfs niet op Opa- en omadag. Dat is niet uit te leggen, vindt 50PLUS. Fractievoorzitter Corrie van Brenk zei dat een bezoekersverbod in verpleeg- en verzorgingshuizen zoals we dat afgelopen maanden hebben gekend voor 50PLUS geen optie meer is. “Kwaliteit van leven is namelijk ook heel belangrijk.”

Kwaliteit van leven tijdens coronacrisis - Beeld: Geralt (Pixabay)

Grootouders kunnen hun kleinkinderen al maanden niet omhelzen of knuffelen. Ze kunnen ze vaak niet eens zien. Te triest voor woorden, zeker vandaag, op Nationale Opa- en omadag. Terwijl er maandag een demonstratie was op de Dam in Amsterdam waar maar liefst vijfduizend mensen heel dicht op elkaar stonden. “Hoe leg je dat uit aan alle opa’s en oma’s in Nederland?”, vroeg Corrie van Brenk aan het kabinet tijdens het periodieke debat over het coronavirus in de Tweede Kamer. “Hoe leg je uit dat zij ook de komende tijd hun kleinkinderen nog niet zullen kunnen knuffelen? En welke maatregelen worden genomen om situaties zoals in de hoofdstad op Tweede Pinksterdag in de toekomst te voorkomen?”

Bezoekersverbod
Bij de besluitvorming rondom verpleeghuizen lag de focus tot nu toe vooral op het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus. 50PLUS heeft daar alle begrip voor. “Maar bij verdere besluitvorming is kwaliteit van leven ook heel belangrijk”, stelt Corrie van Brenk. “Hoe gaat de minister in verdere besluitvorming de kwaliteit van leven van de bewoners meenemen? En is hij bereid om samen met partijen uit het veld na te denken over een plan voor verpleeghuizen, met het oog op een eventuele tweede golf? We moeten goed voorbereid zijn en een bezoekersverbod zoals we die afgelopen maanden hebben gehad vindt 50PLUS geen optie meer.”

Ziekenhuisafspraken
“Een groep van ruim 700.000 mensen met minder urgente klachten wacht nog op een afspraak met een zorgverlener. De mensen met een ziekte die op de urgentielijst staan weten waar ze aan toe zijn. Maar die grote groep met medische urgente klachten nog niet. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat zij ook perspectief krijgen? Zeven op de tien mensen hebben geen nog ziekenhuisafspraak en maken zich daarover zorgen, hoe gaat hij die zorgen wegnemen?”

Zorgpersoneel hard nodig
Corrie van Brenk vertelde dat 50PLUS signalen bereiken dat zorgpersoneel dat werkt op de niet-Covid-afdelingen opvallend vaak besmet raakt met het coronavirus. “Krijgt de minister deze signalen ook?”, vroeg zij. “En is hij bereid dit nader te onderzoeken? We hebben alle zorgverleners hard nodig!”

Toenemende eenzaamheid
Het Kamerlid van 50PLUS sprak haar zorgen uit over groeiende eenzaamheid onder ouderen nu de zomermaanden in het verschiet liggen. “Veel mensen gaan op vakantie waardoor veel ouderen eenzaam zijn en gevoelens van angst en depressie ook toenemen. Is daar voldoende aandacht voor? Ook neemt de kans toe op dagen waarop het hitteplan in werking treedt. Voldoet dat plan aan de eisen van de coronamaatregelen of moet het plan worden herzien?”

Samen werken aan een vaccin
50PLUS juicht het initiatief toe om samen met Duitsland, Frankrijk en Italië te werken aan een vaccin. Corrie van Brenk vroeg aan de minister wat dieper in te gaan op hoe hij dit voor ogen ziet. “We zien vaak dat subsidie van de overheid zeer gretig afgenomen wordt, maar dat daarna de private winsten torenhoog zijn.”

Steunpakket voor gemeenten
Afgelopen week kondigde het kabinet een steunpakket voor gemeenten aan van een half miljard euro. “Wat 50PLUS betreft is dat een goede eerste stap. In de brief hierover lees ik dat het uitgangspunt van het kabinet is dat de medeoverheden als gevolg van de corona-aanpak niet slechter voor komen te staan dan daarvoor.” Corrie van Brenk vroeg aan de minister-president of dat een harde garantie is.

Versneller inzetten
“We willen ook nog aandacht vestigen op de economische gevolgen van de pandemie. Hoewel we vorige week een debat hebben gehad over de steunmaatregelen blijven de mails binnenstromen over de problemen met de SBI-codes: geen goede code, geen ondersteuning. De Rijksdienst voor Ondernemers neemt veel tijd voor onderzoek, tijd die ondernemers niet hebben en dreigen om te vallen. Zeven weken geen reactie, kan hier een versneller ingezet worden?”

Aandacht voor Hoogovens
Het Kamerlid van 50PLUS vroeg ook aandacht voor Tata Steel, het voormalige Hoogovens. “We hebben het vorige keer gehad over subsidie aan KLM, dat in de greep zit van Frankrijk. Wij willen vandaag aandacht vragen voor onze Hoogovens, alhoewel ik die niet meer zo mag noemen. Tata Steel, heet het bedrijf tegenwoordig. Vandaag een pleidooi in het Financieel Dagblad om dit bedrijf weer zelfstandig te maken, los van het Indiase moederbedrijf. Vorige week spraken we over reshoring, dus meer maakindustrie naar Nederland halen. We zien op dit moment een bedrijf dat klem zit, dat wil innoveren, verduurzamen en sociaal wil ondernemen. Kan de minister-president hier iets in betekenen? Er werken hier 9000 werknemers, onder wie best veel oudere werknemers; de angst voor de toekomst van hun bedrijf is niet onterecht. Kan premier Rutte hier iets in betekenen?”, vroeg Corrie van Brenk. •

© 4 juni 2020