Aan de vooravond van mogelijk een tweede coronagolf riep fractievoorzitter Corrie van Brenk het kabinet op te voorkomen dat zorgmedewerkers gedesillusioneerd de handdoek in de ring gooien. “Applaus is mooi, maar een hogere beloning en meer werkplezier zijn beter”, aldus Corrie van Brenk.

Een passende financiële waardering voor zorgmedewerkers is dringend gewenst. Daarvoor is een grondige doorlichting van de algehele huidige waardering van zorgmedewerkers – financieel en anderszins – nodig. Het gaat breed om de kwaliteit van het werk. Kijk breed naar zaken als de organisatie van de zorg, arbeidsomstandigheden, werkdruk, de administratieve lasten, de roostering, zeggenschap en loopbaanperspectief. Kijk daarbij ook goed waar de grootste knelpunten in de zorg zitten, zoals bij de verpleeghuiszorg, de thuiszorg, de ouderenzorg en de GGZ.

Verhoging startsalaris

“Voorkomen moet worden dat zorgmedewerkers de moed opgeven en de zorg willen verlaten”, vindt fractievoorzitter in de Tweede Kamer Corrie van Brenk. “Werken in de zorg moet weer aantrekkelijk worden gemaakt, om óók in de toekomst voldoende nieuwe zorgmedewerkers aan te kunnen trekken. Een verhoging van de minimumsalarissen in de zorg, het startsalaris, kan ook helpen om broodnodige nieuwe zorgmedewerkers aan te trekken.”

Belang publieke sector

“Als de coronapandemie ons iets geleerd heeft dan is het de herwaardering en het belang van de publieke sector”, zei Corrie van Brenk tijdens het debat in de Tweede Kamer over de waardering van zorgmedewerkers. “50PLUS zegt tegen het kabinet: blijf niet op uw handen zitten; heb oog en oor voor de noden en knelpunten in de zorg; behoud zorgmedewerkers voor de zorg! Voorkom dat zij gedesillusioneerd de handdoek in de ring gooien. Wij hebben steeds opnieuw aandacht gevraagd voor de situatie in de verpleeghuizen, deze zorgmedewerkers stonden achteraan bij het uitdelen van de beschermingsmiddelen. Wat ons betreft komen ze vooraan te staan bij de financiële waardering. Dat geldt zeker ook voor de thuiszorgmedewerkers.”

Meer waardering

De huidige financiële en economische situatie mag wat 50PLUS betreft nooit een argument zijn méér waardering voor de zorg uit de weg te gaan. “Andere landen geven ook meer financiële waardering”, zei Corrie van Brenk en ze gaf enkele voorbeelden: “In Frankrijk is er 183 euro netto extra voor alle verzorgden. In Duitsland, waar verpleegkundigen relatief vergelijkbaar met Nederland beloond worden, gaan de minimumsalarissen, het startsalaris nu omhoog om het beroep aantrekkelijker te maken. Dat is belangrijk, want wij hebben op termijn zoveel mensen nodig. Wil de minister aangeven of hij deze mogelijkheden wil overwegen en verkennen?”

“Zorgverleners verdienen meer kwalitatief goed werk. Werkplezier is zo belangrijk. Applaus is mooi, maar een hogere beloning en meer werkplezier zijn beter”, aldus Corrie van Brenk.

© 19 augustus 2020