De coronawet is – na kritische debatten in de Tweede Kamer – op diverse punten drastisch aangepast. De wet is nu duidelijk verbeterd en pakt zelfs gunstiger uit dan de noodverordeningen die tot nu toe werden gehanteerd.

Mondmasker check - Beeld: Pixabay

In de nieuwe spoedwet corona staat onder meer dat er nimmer meer een bezoekverbod voor verzorgings- en verpleeghuizen mag komen – een eis van 50PLUS – en dat de Kamer altijd het laatste woord krijgt.

Door alle kritiek en protesten is de coronawet zoals die nu op tafel ligt flink aangepast. Zozeer zelfs dat de nieuwe coronawet de overheid mínder macht geeft dan de tot nu toe geldende noodverordeningen. In de wet is bijvoorbeeld nadrukkelijk het huisrecht opgenomen, waardoor de overheid niet zomaar ‘achter de voordeur’ mag controleren. De coronawet geldt niet voor zes maanden, zoals aanvankelijk het plan van de regering was, maar voor slechts drie maanden. De wet verplicht het gebruik van de corona-app en van mondmaskers niet. Die worden natuurlijk wel van harte en dringend aanbevolen. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle!

50PLUS steunt om de volgende redenen de aangepaste wet:

Meer democratie op landelijk niveau.
Meer democratie op gemeentelijk niveau.
Kortere werkingsduur.
Nooit een strafblad door overtreding van de anderhalve-meter-maatregel.
Verpleeghuisbewoners moeten te allen tijde tenminste een familielid of naaste kunnen ontvangen.

Als er coronamaatregelen moeten worden genomen verplicht de nieuwe coronawet de regering om die een week van tevoren aan de Kamer voor te leggen. In nood mag daarvan worden afgeweken, maar dan kan de Tweede Kamer vervolgens een maatregel terugdraaien. 50PLUS stemde om die redenen – en na het doorvoeren van alle verbeteringen – in met de coronawet. Vanzelfsprekend blijft 50PLUS hameren op meer testen, voldoende beschermingsmiddelen en genoeg ic-bedden!

► Alle inbrengen van 50PLUS over corona

© 13 oktober 2020