In het debat over de coronacrisis pleitte 50PLUS voor duidelijkheid over mondkapjes in de zorg, voor aandacht voor de dagbesteding en voor aanvullende steun voor bedrijven. “Voor alle bedrijven die door de nieuwe maatregelen zwaar getroffen gaan worden, zoals horeca, de evenementensector en avondwinkels”, aldus fractievoorzitter Corrie van Brenk.

Steun voor horeca en andere bedrijven - Beeld: Pixabay

50PLUS roept op om de economische schade zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen dat de coronacrisis op termijn overslaat naar de financiële sector. “Klaas Knot, de president van De Nederlandse Bank, heeft gezegd dat te snel stoppen van steun méér schade oplevert dan te lang doorgaan”, meldde Corrie van Brenk. “Dus bouw die steun niet te snel af, en bied snel aanvullende steun aan bedrijven die door de nieuwe maatregelen zwaar getroffen gaan worden, zoals horeca, de evenementensector en avondwinkels!”

Duidelijkheid voor de zorg

De duidelijkheid die er nu is over verplichting om mondkapjes te dragen in de publieke binnenruimtes wil 50PLUS ook voor de zorg. “Laat mensen in de zorg preventief mondkapjes dragen. In alle zorgsectoren: verpleeghuiszorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, enzovoort. Trek daarin één lijn”, zei fractievoorzitter Corrie van Brenk tijdens het debat in de Tweede Kamer over de steeds verder groeiende crisis rond corona.

Dagbesteding is belangrijk

Corrie brak een lans voor de dagbesteding: “De dagbesteding verkeert in onzekerheid. Sommige aanbieders draaien op halve kracht vanwege de hoeveelheid ruimte of omdat cliënten er vanwege wegvallen vervoer niet meer kunnen komen. Andere locaties van dagbesteding lijken ongeschikt vanwege slechte ventilatie en moeten daardoor sluiten. Dagbesteding is zó belangrijk, zowel voor cliënten als voor mantelzorgers en andere naasten!”

Inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus met premier Mark Rutte, minister Hugo de Jonge (VWS) en minister Tamara van Ark (Medische Zorg):

“50PLUS is blij dat er een mondkapjesplicht komt in alle publieke binnenruimtes. Eindelijk duidelijkheid. Die duidelijkheid willen wij ook voor de zorg. Er zijn nog werkgevers in de zorg die terughoudend zijn in het preventief gebruik van medische mondkapjes, omdat ze bang zijn voor schaarste. Van schaarste is geen sprake. Wij vragen de minister stelling te nemen: laat mensen in de zorg preventief mondkapjes dragen tenzij een medewerker anders beslist. Alle zorgsectoren verpleeghuiszorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg etc. etc. Trek daarin één lijn! Graag een toezegging.

50PLUS maakt zich net als iedereen hier zorgen om de reguliere zorg. Ik hoorde net in de technische briefing dat het twaalf weken duurt voordat de het in ziekenhuizen weer een beetje terug naar normaal gaat. Waarom sturen we dan niet aan op een lagere R-waarde van 0.8, waar veel experts voor pleiten?

Tijdens de Technische Briefing kwam ook aan de orde dat de thuiszorg minder zorg levert. Je zou juist verwachten dat er meer thuiszorg wordt geleverd omdat ouderen langer wachten om naar een verpleeghuis te gaan vanwege corona. Ik hoor graag van de minister hoe het dan kan dat er minder uren zorg worden geleverd. De vakmensen in de thuiszorg publiceerden een manifest onder de term ‘Wij zijn het zat’; ik zou daar graag een reactie op krijgen.

Het kabinet heeft tot 1 juli aan de gemeenten gevraagd om de dagbesteding hoe dan ook door te betalen. Nu zit de dagbesteding in onzekerheid. Sommige aanbieders draaien op halve kracht vanwege de hoeveelheid ruimte of omdat cliënten er vanwege wegvallen vervoer niet meer kunnen komen. Andere locaties van dagbesteding lijken ongeschikt vanwege slechte ventilatie en moeten daardoor sluiten. Dagbesteding is zó belangrijk, zowel voor cliënten als voor mantelzorgers en andere naasten.

Hoe gaat de minister in samenspraak met gemeenten ervoor zorgen dat er genoeg dagbesteding behouden blijft?

In de noodwet is het bezoekrecht in verpleeghuizen geregeld. Maar we merken nog veel onrust in de sector hierover. Vorige week is er een manifest gepubliceerd waarin wordt opgeroepen om verpleeghuizen niet meer te sluiten tijdens de tweede golf. Hoe gaat de minister die zorgen bij mensen wegnemen? En de spoedwet is natuurlijk maar tijdelijk. Is de minister bereid het bezoekrecht te verankeren in de Wet Publieke Gezondheid? Zo weten we zeker dat wat we in de eerste golf hebben meegemaakt, zich nooit meer voordoet.

In de brief lees ik dat de leden van Actiz de ventilatiesystemen in de verpleeghuizen hebben gecontroleerd en indien nodig aanpassingen hebben verricht. Kan ik hieruit concluderen dat álle leden van Actiz het ventilatiesysteem op orde hebben?
En hoe zit het met de verpleeghuizen die niet zijn aangesloten? 50PLUS wil van de minister weten of er onderzoek gedaan wordt naar rol die ventilatiesystemen spelen in verpleeghuizen waar een corona-uitbraak is?

Een goede methode om uit te wijzen of er corona aanwezig is in een verpleeghuis, is het bemonsteren van het afvalwater. Ik lees in de brief dat er een pilotstudie is opgezet om te onderzoeken of rioolmetingen bij verpleeghuizen doelmatig zijn en op welke schaal deze ingezet kan worden. We horen graag van de minister wanneer we de uitkomsten kunnen verwachten.

Sinds de besluitvorming in deze Kamer over het derde steun- en herstelpakket hebben wij te maken met een nieuwe corona-werkelijkheid en forse beperkende maatregelen. De president van de Nederlandse Bank Klaas Knot heeft gisteren gezegd dat te snel stoppen van steun méér schade oplevert dan te lang doorgaan.

Dus bouw die steun niet te snel af, en bied snel aanvullende steun aan bedrijven die door de nieuwe maatregelen zwaar getroffen gaan worden, zoals horeca, de evenementensector en avondwinkels! Steun moet goed passen bij de uitdagingen waar bedrijven voor staan. Daarvoor is het niet voldoende dat financiële steun ‘mee-ademt met de economie en het omzetverlies’, want dat gebeurt sinds 1 oktober onder versoberde voorwaarden.

Sinds 1 oktober wordt bij 100 procent omzetverlies niet langer 90 procent maar 80 procent van de loonsom vergoed. Dat kán nu net de nekslag betekenen voor bedrijven die dicht moeten. Wij hebben daar twee weken geleden een motie over ingediend en zullen dat weer doen, maar we hopen dat het niet nodig is omdat het kabinet zijn verantwoordelijkheid neemt.

Beperk economische schade, en voorkom dat de coronacrisis op termijn overslaat naar de financiële sector!”

© 14 oktober 2020