50PLUS wil graag vergoeding van de volledige salariskosten van horecapersoneel als ondernemers ervoor zorgen dat hun medewerkers worden ingezet in de zorg.

Van horeca naar zorg

Mensen maken zich grote zorgen en zijn soms ook echt bang, stelde Corrie van Brenk vandaag vast tijdens het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. 50PLUS vreest dat het kabinet dezelfde fout maakt als de vorige keer: te lang wachten. De fractievoorzitter pleit voor strengere maatregelen. “Strengere maatregelen kunnen we ook altijd weer terugdraaien. Beter voorkomen dan genezen!”

Agressie naar zorgmedewerkers

Corrie sprak tijdens het debat haar onbegrip uit over de agressie naar zorgmedewerkers. “Die neemt enorm toe en dat is natuurlijk onacceptabel! Wat 50PLUS betreft moet er meer worden ingezet op handhaving en het bestraffen van mensen die zich misdragen. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat dit gedrag niet wordt getolereerd. Het zou ook helpen als het kabinet duidelijk is in zijn beleid over de maatregelen. Duidelijkheid zorgt ervoor dat mensen sneller volgen.”

Werkloos personeel inzetten in de zorg

Horecaondernemers krijgen nu 80 procent van de loonkosten doorbetaald. “Is er een mogelijkheid om de volledige salariskosten te vergoeden als zij ervoor zorgen dat hun medewerkers ingezet worden in de zorg?”, vroeg Corrie van Brenk aan het kabinet. De fractievoorzitter van 50PLUS sprak ook haar bezorgdheid uit over eenzaamheid onder ouderen. “Nogal wat kwetsbare ouderen ontzeggen zich veel en trekken zich terug uit angst voor besmetting. 90 procent van de ouderen woont thuis, hoe kunnen we voorkomen dat zijn niet vereenzamen? Hoe kunnen we naar elkaar omkijken? Wat in de eerste golf zo bijzonder was, lijken we nu weer helemaal vergeten te zijn”, aldus Corrie van Brenk.

De volledige inbreng van fractievoorzitter Corrie van Brenk bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de Tweede Kamer:

“Mensen die ik de afgelopen tijd heb gesproken maken zich grote zorgen en zijn soms gewoon bang. Ze zien het aantal besmettingen enorm oplopen. Ze zien op het nieuws dat ambulances rondjes moeten rijden op zoek naar een ziekenhuis, omdat het dichtstbijzijnde ziekenhuis vol ligt. Ze zien dat operaties worden afgezegd. En ze zien een minister die afwacht of de huidige maatregelen genoeg effect hebben op het aantal besmettingen. Dit alles is voor mensen niet met elkaar te rijmen!

50PLUS vreest dat het kabinet dezelfde fout maakt als de vorige keer. Wacht zij niet te lang? We snappen dat strengere maatregelen enorm veel impact hebben op zowel de economie als op de rest van de samenleving. Maar strengere maatregelen kunnen we altijd weer terugdraaien. Beter voorkomen dan genezen.

In de zorg is het 5 over 12. Het ziekteverzuim loopt enorm op, zorginstellingen krijgen hun roosters niet meer rond. Zorgmedewerkers lopen op hun tandvlees. In ziekenhuizen wordt reguliere zorg nu noodgedwongen afgeschaald, maar in verpleeghuizen is afschalen niet mogelijk. Je kan bewoners van verpleeghuizen niet de hele dag in bed laten liggen, mensen moeten verzorgd worden. Uit het veld horen we zorgwekkende ontwikkelingen.

Medewerkers die ziek thuis zitten worden opgeroepen om toch te komen werken. Oók mensen die volgens de regels in quarantaine zitten of besmet zijn met het coronavirus. Dit kan écht niet. Krijgt de minister deze signalen ook? En wat gaat hij hieraan doen?

Wat ook niet meehelpt is dat de motie die gisteren tot ons aller verrassing en genoegen is aangenomen over meer geld voor zorgpersoneel niet wordt uitgevoerd. De brief hierover is een opsomming van huidig beleid. Hoe is dit mogelijk? Zorgmedewerkers werken zich een slag in de rondte en krijgen op deze manier stank voor dank.

Veel zorginstellingen komen met creatieve oplossingen om zorgpersoneel zo goed mogelijk te ondersteunen. Mensen uit de cultuursector die buddy’s zijn voor verpleeghuisbewoners, geneeskundestudenten die bijspringen met ondersteunende taken in ziekenhuizen. 50PLUS lijkt het goed om dit soort ideeën ergens op een centraal punt te verzamelen, waar zorginstellingen terecht kunnen.

Nu horen we dat veel zorgaanbieders zelf het wiel aan het uitvinden zijn. De website ‘Extra handen voor de zorg’ is er voor (oud)zorgprofessionals, maar het zou mooi zijn als er ook een website komt voor creatieve ideeën, en een plek waar bijvoorbeeld een horecaondernemer zijn personeel kan aanmelden of aanbieders van dagbesteding een beroep kan doen op vrijwilligers.

En hierop voortbordurend: horecaondernemers krijgen nu 80 procent van de loonkosten doorbetaald. Is er een mogelijkheid om de volledige salariskosten te vergoeden als zij ervoor zorgen dat hun medewerkers ingezet worden in de zorg?

Wat we ook zien is dat de agressie naar de zorgmedewerkers enorm toeneemt. Waar in de eerste golf familie van patiënten of patiënten zelf nog begrip hadden voor de situatie, is het geduld op. Dit is natuurlijk onacceptabel.

Wat 50PLUS betreft moet er meer worden ingezet op handhaving en het bestraffen van mensen die zich misdragen. Het moet duidelijk zijn voor iedereen dat dit gedrag niet wordt getolereerd. Het zou ook helpen als dit kabinet duidelijk is in zijn beleid over de maatregelen. Duidelijkheid zorgt ervoor dat mensen sneller volgen.

In de brief lees ik dat er veel wordt opgezet voor werkgevers in de zorg en personeel, maar komt er ook nog een publiekscampagne die mensen oproept om begrip te hebben voor de situatie?

Tot slot nog een paar vragen. 50PLUS heeft eind vorige maand schriftelijke vragen gesteld over ventilatie in verpleeghuizen. Ik lees in de brief dat de verpleeghuizen de ventilatie op orde hebben. Waarom duurt het dan zo lang voordat die vragen beantwoord worden? Appeltje eitje, zou je zeggen.

In de cijfers is terug te zien dat vooral in de leeftijd groepen van 20-29 jaar en van 50-59 jaar de meeste coronabesmettingen plaatsvinden. Bij de groep die ouder is, is het aantal besmettingen veel minder; je ziet dat ouderen zichzelf beschermen. Welke conclusie trekt de minister hieruit dat juist deze leeftijdsgroepen eruit springen?

Er hangt enorm veel af van de cijfers over het aantal besmettingen. Er worden moeilijke besluiten genomen naar aanleiding van die cijfers die een enorme impact hebben op ons allemaal. Veel commerciële teststraten geven hun resultaten niet door aan de GGD. In hoeverre hebben we een realistisch beeld van het aantal besmettingen?

Als laatste: veel kwetsbare ouderen ontzeggen zich veel en trekken zich terug uit angst voor besmetting. 90 procent van de ouderen woont thuis, hoe kunnen we er voor zorgen dat zijn niet vereenzamen? Hoe kunnen we naar elkaar omkijken? Wat in de eerste golf zo bijzonder was, lijken we nu weer helemaal vergeten te zijn.”

© 28 oktober 2020