50PLUS start een kerstoffensief om het koopkrachtverlies voor gepensioneerden een halt toe te roepen: er mag volgend jaar niet gekort worden op de pensioenen, de wet Hillen moet terug en ons initiatiefwetsvoorstel is ingediend om de rekenrente naar 2 procent te verhogen.

50PLUS maakt zich ernstige zorgen over de financiële positie van gepensioneerden in 2021. Nu duidelijk is dat naast een stijging van de zorgpremies, de huurprijzen, de energietarieven óók de gemeentelijke lasten volgend jaar stijgen (met gemiddeld 4 procent), dreigt er een ongekende koopkrachtimplosie voor gepensioneerden. Voor 50PLUS is de maat vol en vanuit de Eerste en Tweede Kamerfractie start de partij met een kerstoffensief: er mag volgend jaar niet gekort worden op de pensioenen, de wet Hillen moet terug én ons initiatiefwetsvoorstel is ingediend om de rekenrente naar 2 procent te verhogen.

Volledig uitgeknepen

De lijst met teleurstellingen voor gepensioneerden is inmiddels een lange: meer OZB betalen in 2021, meer afvalstoffen- en rioolheffing, hogere huurprijzen, energieprijzen gaan omhoog, de zorgpremie wordt duurder en daarnaast weegt het afschaffen van de wet Hillen – waardoor mensen met een (bijna) afgeloste hypotheek meer belasting moeten betalen – ook zwaar op de schouders van mensen die decennia bezig zijn geweest om hun huis af te betalen. De portemonnee van veel gepensioneerden in Nederland is inmiddels volledig uitgeknepen.

Kerstoffensief

Met een kerstoffensief wil 50PLUS dat er snel iets gebeurt om het toenemende koopkrachtverlies voor gepensioneerden te stoppen. Fractievoorzitter voor 50PLUS in de Eerste Kamer Martin van Rooijen trapte het offensief dinsdag af en diende een motie in om de pensioenkortingen voor 2021 te schrappen. Iets wat 50PLUS in de Tweede Kamer al meerdere keren probeerde, maar waarbij het nooit op voldoende steun kon rekenen. “Er lijkt zo pal voor de verkiezingen ineens wel voldoende draagvlak bij de andere partijen”, zegt Martin, “en dus is er goede hoop dat deze korting gepensioneerden in 2021 in ieder geval bespaard blijft”. Daarnaast diende de 50PLUS-senator ook een motie in om de wet Hillen in ere te herstellen. “Zeker nu door de stijgende huizenprijzen de WOZ-waarde van woningen hard omhoog gaat, dreigen ouderen met een eigen huis flink meer aan OZB te moeten betalen. De wet Hillen kan die lastenverzwaring deels compenseren.”

Initiatiefwetsvoorstel rekenrente

Maar er is meer nodig. Daarom heeft Corrie van Brenk, fractievoorzitter van 50PLUS in de Tweede Kamer, een initiatiefwetsvoorstel ingediend om de rekenrente voor pensioenfondsen te verhogen naar 2 procent. “De lasten stijgen fors en dat gaat iedere Nederlander volgend jaar in de portemonnee voelen”, vertelt Corrie. “Voor gepensioneerden komt dat extra hard aan omdat zij al twaalf jaar wachten op de indexatie van de pensioenen. Het verhogen van de rekenrente naar 2 procent is een eerste stap richting een rechtvaardige indexatie van de pensioenen.”

► Volg 50PLUS; meld u aan voor de digitale nieuwsbrief!

© 11 december 2020