Pagina GezondheidszorgWe beschikken in Nederland over een kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg. We hebben uitstekend opgeleide professionals en een goede infrastructuur, dichtbij mensen. Dat willen we zo houden!

Ook al mogen we trots en blij zijn met de zorg in Nederland, er zijn toch nog vele verbetermogelijkheden. Lees daarom hier wat 50PLUS wil met de (gezondheids)zorg in Nederland.

WAAR 50PLUS VOOR GAAT:

• 50PLUS wil een maatschappelijke dialoog over de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Welke zorg hoort in de basisverzekering? Wat is zinnige zorg? En hoe gaan we om met vergrijzingskosten, zeker gezien het toenemende personeelstekort? Kortom: een dialoog op houdbaarheid en duurzaamheid van onze gezondheidszorg.

• We willen goede kosten-batenanalyses over de vergoedingen vanuit de basisverzekering, gebaseerd op zinnige zorg en bewezen effectiviteit. Bijvoorbeeld tandheelkunde: een verzorgd gebit voorkomt vele andere zorgkosten. De effectiviteit kan gestoeld worden op wetenschappelijk bewijs, maar ook op ervaringen van patiënten.

• De mogelijkheid tot het aangaan van een meerjarige zorgpolis bij de zorgverzekeraar moet worden geboden zodat de verzekeraar meer kan inzetten op preventie.

• Het eigen risico wordt verlaagd naar 200 euro. In combinatie met de maatschappelijke dialoog die wordt gevoerd over de betaalbaarheid van de zorg moet gekeken worden of en hoe het eigen risico kan worden afgeschaft.

• Er moeten goede regionale afspraken komen tussen de verschillende zorgaanbieders zodat er een aaneengesloten keten ontstaat van eerstelijnszorg, zorg in de tweedelijn en ondersteuning als mensen (bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname) teruggaan naar huis. Dat betekent zorg voor een betere afstemming in de keten van eerstelijnszorgaanbieders samen met ziekenhuizen en zorgorganisaties. Wat 50PLUS betreft moeten we daarbij zoveel mogelijk ‘de zorg naar de mensen toe brengen’.

• We zien dat er steeds meer oudere mensen op de spoedeisende hulp en in ziekenhuizen terecht komen. Mensen die daar eigenlijk niet horen. Om te zorgen dat die acute zorgvraag beter georganiseerd en gestroomlijnd wordt, is er behoefte aan een uitbreiding van eerstelijns bedden in de wijk. Hiermee kunnen huisartsen en wijkverpleegkundigen veel beter de acute zorg zelf opvangen, ook buiten kantoortijden.

• Met behulp van nieuwe technologieën is er veel meer zorg thuis mogelijk. Ook zou veel meer ziekenhuiszorg naar de wijk kunnen, onder meer met poliklinische consulten via de eerstelijnscentra dan wel in kleine klinieken in de wijk en ziekenhuisvervangende zorg thuis. Ook zwaardere verpleegzorg kan gewoon aan huis geleverd worden. Hierbij is het essentieel dat mantelzorgers goed betrokken blijven.

• Het werken met nieuwe technologieën moet worden gestimuleerd om de krapte op de arbeidsmarkt (deels) op te vangen.

Banner nieuwsbrief

• We vinden dat het van groot belang is dat het patiënten-/cliëntendossier toegankelijk is voor alle betrokken zorgaanbieders. Ondanks alle inzet is de inzage nog veel te beperkt, terwijl de noodzaak om relevante informatie te delen alleen maar groter wordt.

• We willen preventief stevig inzetten op versterking van drempelvrije wijkteams waarin de verschillende professies (welzijn, zorg) bij elkaar gebracht zijn. Dit moeten teams zijn die veel meer aan de voorkant hun werk doen (informatiebijeenkomsten, spreekuren, bij mensen thuis komen met adviezen) ook huisartsen kunnen hiernaar doorverwijzen. De grootste kracht is dat zij domein overstijgend werken en het vaste aanspreekpunt zijn voor mensen met een hulpvraag tot de vraag in goede banen is geleid naar een oplossing. Met name is dit van groot belang om in de zogeheten lage SES-wijken snel de echte hulpvraag boven tafel krijgen en/of mensen goed de weg wijzen naar de juiste oplossing.

• Mantelzorgers moeten kunnen rekenen op goede ondersteuning. Zowel in het regelen van zaken als voor hun persoonlijk welzijn. Zonder gezonde mantelzorgers gaan kwetsbare mensen het niet redden om op een goede manier thuis te blijven wonen.

• Gecontracteerde zorg is het uitgangspunt. Er moet altijd ruimte blijven voor nieuwe aanbieders maar wildgroei zoals we zien bij de thuiszorg dient te worden voorkomen.

• Er komt een centraal Europees inkoopbeleid voor dure en zeldzame medicijnen en vaccinaties.

• De maatregelen uit het Preventieakkoord moeten verder uitgevoerd en gemonitord worden.

Het verkiezingsprogramma van 50PLUS

© 2021