Groen licht voor de proef met bodycam.

De veiligheid van de handhavers in Eindhoven staat onder druk. Er is al langere tijd een politieke
discussie gaande over het invoeren van bodycams voor de veiligheid van de inwoners én
handhavers. Voor 50PLUS heeft dát prioriteit, ze is van begin af aan voorstander van debodycam2
invoering van bodycams.
De raad heeft het college opdracht gegeven een pilot bodycam uit te werken en aan haar voor te
leggen. Tijdens de meningsvormende én de daarop volgende raadsvergadering leek het wel of
verschillend partijen al bezig waren met campagne voeren. Het raadsvoorstel is “afgeschoten”
maar een voorstel op deze manier neersabelen werkt alleen maar vertragend en is niet
constructief.
Er was een overvloed aan amendementen en moties en zelfs een ordervoorstel voor uitstel.
50PLUS is het oneens met deze gang van zaken en stelt voor op te houden met praten en te
starten met de pilot. Na een proefperiode wordt de pilot geëvalueerd waarna verder zal worden
uitgekristalliseerd.
Raadsleden die zich willen bemoeien met de inhoud terwijl de raad een kaderstellende rol heeft.
Bizar! Op veel plekken is al gestart met de invoering van bodycams. Eindhoven, als innovatieve
stad, zit helaas nog in de voorbereidende fase.
Hopelijk kunnen onze handhavers ook snel aan de slag!

Hier de link naar het ED stuk