Tweede Kamer 50PLUS steunt het streven van het kabinet om het verblijven in een door een terroristische organisatie  gecontroleerd gebied strafbaar te stellen.

Henk Krol van 50PLUS stelt dat er een preventieve werking van het wetsvoorstel uitgaat en dat is volgens hem van een grote meerwaarde. “Uitreizigers die zeggen ‘ik was kok’, ‘ik verpleegde gewonden’ of ‘ik zorgde slechts voor mijn kinderen’ kunnen straks ook vervolgd worden”, zo stelde de fractieleider van 50PLUS in een debat met minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over de voorgestelde wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering.

Lees de volledige inbreng van Henk Krol in het debat met minister Grapperhaus:

“De fractie van 50PLUS wil de minister complimenteren met het voorliggende wetsvoorstel. Hij geeft daarmee aan de strijd tegen terreur zeer serieus te nemen.

De voorgestelde wet kent een parlementaire geschiedenis van moties die geen meerderheid kregen. Met de huidige stemverhouding lijkt er zich een meerderheid af te tekenen.

Wij zien de wet als aanvulling op het bestaande instrumentarium om terreur te bestrijden en het vervolgen van personen wegens betrokkenheid bij terreur, en daarmee de samenleving te beschermen. De fractie van 50PLUS vindt vooral de preventieve werking die van het wetsvoorstel uitgaat van een grote meerwaarde. Uitreizigers die zeggen ‘ik was kok’, ‘ik verpleegde gewonden’ of ‘ik zorgde slechts voor mijn kinderen’ kunnen straks ook vervolgd worden. Voor het vervolgen en veroordelen van jihadisten die daadwerkelijk aan de gewapende strijd hebben bijgedragen zal het wetsvoorstel minder bijdragen.

Daarmee ook onze eerste vraag. In hoeverre zou de voorgestelde wet kunnen leiden tot een verminderde justitiële aandacht voor het meedoen aan de gewapende strijd? Dat zou wat mijn fractie betreft een negatief bijeffect zijn. Een veroordeling voor een verblijf alleen zal eventuele slachtoffers van de gewapende strijd en hun nabestaanden tekort doen. Uiteindelijk is het aan het OM om in individuele zaken te beslissen, maar graag een reactie van de minister.

Onze tweede en laatste vraag gaat over de voorlopige hechtenis. Omdat dit wordt voorgesteld, is er straks een grondslag om uitreizigers bij terugkeer in verzekering te stellen. Klopt het dat iedereen die terugkeert uit een aangewezen gebied in voorlopige hechtenis kan worden genomen? Hoe gaat het OM hier straks in opereren? Worden alle terugkeerders die zonder goedkeuring in een aangewezen gebied zijn geweest in voorlopige hechtenis genomen of is dat in de praktijk niet wenselijk of haalbaar? Dat is nog wel een dingetje, want daarmee staat of valt de werking van de voorgestelde wet.

© 5 september 2019