Gerrit Jan van OtterlooDe financiering van wooncoöperaties waarin (oudere) mensen samen een wooncomplex delen mag niet moelijker worden gemaakt, vindt 50PLUS. Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo diende samen met drie collega’s een voorstel in om daarvoor te zorgen. “Want wooncoöperaties hebben oog voor sociale verbondenheid.”

Collectief wonen kan een schitterende oplossing zijn als men wat ouder wordt. Samen met anderen het initiatief nemen voor een wooncomplex, het samen bouwen, inrichten en beheren, dat biedt vele voordelen. Immers: samen sta je sterker, zeker als de jaren gaan tellen.

Samen zaken delen

Het collectief wonen wordt vaak georganiseerd in de vorm van een wooncoöperatie. De deelnemers in de wooncoöperatie vormen een gemeenschap waarin ze in meer of mindere mate zaken met elkaar delen. Dan kan van heel veel zijn – denk aan het gezamenlijk voeren van het huishouden – tot minder, bijvoorbeeld het samen bijhouden van de gemeenschappelijke tuin.

Samen zorg inkopen

50PLUS staat heel positief tegenover wooncoöperaties omdat samen een wooncomplex delen en beheren ook betekent dat men meer naar elkaar omkijkt. Er kan ook gemeenschappelijke zorg ingekocht worden. Allemaal voordelen, zeker als de bewoners wat ouder worden. Om die reden was 50PLUS mede-indiener van een wijziging op de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wet differentiatie overdrachtsbelasting), die momenteel in voorbereiding is.

Oog voor betaalbaarheid

In de wijziging – in politieke taal ‘amendement’ genoemd – wordt voorgesteld om wooncoöperaties uit te zonderen van de verhoging van het tarief van de overdrachtsbelasting naar 8 procent wanneer zij huizen van woningcorporaties overkopen. “Wooncoöperaties moeten, als gemeenschappelijke bewoners van een complex, gelijk gesteld worden aan de individuele koper van een complex”, legt 50PLUS-Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo (foto) uit. “Wooncoöperaties willen zelf woonruimte creëren en hebben daarbij oog voor onder meer betaalbaarheid, circulair bouwen en sociale verbondenheid.”

Grote potentie

De indieners van de wijziging – naast Gerrit Jan van Otterloo namens 50PLUS ook Eppo Bruins en Carla Dik-Faber (beide ChristenUnie), en Steven van Weyenberg (D66) – zeggen dat de potentie van de initiatieven van wooncoöperaties groot zijn en dat financiering daarom niet nog moeilijker gemaakt moet worden. “Innovatieve wooninitiatieven van wooncoöperaties verdienen de ruimte en om dit meer te stimuleren worden coöperaties uitgezonderd van het verhoogde tarief van de overdrachtsbelasting”, aldus Gerrit Jan van Otterloo. Het amendement van de vier Kamerleden is door de Tweede Kamer aangenomen.

► Volg 50PLUS; meld u aan voor de digitale nieuwsbrief!

© 18 november 2020