50PLUS heeft de wens uitgesproken dat er een keer degelijk onderzoek gedaan wordt naar luchtkwaliteit en aerosolen in verpleeghuizen.

Coronavirus en aerosolen - Beeld: PIRO4D (Pixabay)

Ventilatiesystemen blijft voor 50PLUS een terugkomend onderwerp. Bij monde van Kamerlid Léonie Sazias vroeg 50PLUS om verduidelijking of het bouwbesluit uit 2012 ooit bedoeld is om als meetlat te fungeren voor de kwaliteit van ventilatiesystemen. “De luchtkwaliteit in verpleeghuizen en onderzoek daarnaar en naar aerosolen is alleen van belang bij corona, maar ook bij de griep, gordelroos en andere virussen”, hield Kamerlid Léonie Sazias minister Hugo de Jonge voor.

Regels blijven opvolgen

Léonie sprak bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus namens 50PLUS ook haar respect uit voor alle mensen die zich zo hard inzetten tijdens de coronacrisis. “Ik hoop van harte dat we met zijn allen de regels blijven opvolgen. Ik denk aan de slogan van het ziekenhuispersoneel van het Reinier de Graaf Ziekenhuis: ‘Wij blijven overeind voor jou! Houd jij je aan de regels voor ons?’”, aldus Léonie Sazias.

► Volg 50PLUS; meld u aan voor de digitale nieuwsbrief!

De complete inbreng van Kamerlid Léonie Sazias bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus met minister De Jonge van Volksgezondheid:

“We zien eindelijk een beetje licht aan het einde van de tunnel, maar dat licht knippert nog wel aan en uit. Het aantal besmettingen per dag begint er steeds gunstiger uit te zien. Ook zien we het R-getal steeds verder naar beneden gaan. Ik wil dan ook graag positief naar deze ontwikkelingen kijken, maar dat blijft toch lastig. Zeker als ik terugdenk aan het vorige coronadebat, waar de minister aangaf dat er steeds meer commerciële teststraten komen en de minister de Kamer vertelde dat commerciële testuitslagen nog onvoldoende in beeld zijn; ook het OMT heeft deze zorgen. Kan de minister ons vertellen of de commerciële testuitslagen beter in beeld zijn? Of baseren wij ons hele beleid op onvolledige informatie?

Ventilatie en aerosolen
Ventilatiesystemen blijft voor 50PLUS een terugkomend onderwerp. Tijdens het coronadebat op 4 november gaf de minister aan dat het moet voldoen aan het bouwbesluit uit 2012 en dat ActiZ haar leden actief heeft gevraagd om aandacht te besteden aan de ventilatiesystemen. Op 11 november heeft ActiZ een checklist uitgebracht voor ventilatiesystemen. Ten eerste vraagt 50PLUS zich af wat de minister verstaat onder actief benaderen? Ten tweede zou 50PLUS graag verduidelijking willen of het bouwbesluit ooit bedoeld is om als meetlat te fungeren voor de kwaliteit van ventilatiesystemen?

50PLUS zou graag zien dat er een keer goed onderzoek gedaan wordt naar luchtkwaliteit en aerosolen in verpleeghuizen. Dat is niet alleen van belang bij corona, maar ook bij de griep, gordelroos en andere virussen. Ziet de minister daar ook de urgentie van in en is hij bereid dat onderzoek te organiseren?

Thuiszorg
De thuiszorg heeft het erg zwaar. Thuiszorgorganisaties moeten steeds meer zorg bieden aan coronapatiënten die ontslagen zijn uit het ziekenhuis. Coronapatiënten kunnen nog maanden en in sommige gevallen zelfs levenslang zorg nodig hebben na een besmetting met het virus. Vooral alleenstaanden die al weinig anderen zien kunnen het heel moeilijk hebben. Tijdens de eerste golf ging vooral alle aandacht naar de ic’s en de ziekenhuizen en hingen de thuiszorg en de wijkverpleegkundigen achteraan de wagen. Dat moeten we deze keer niet laten gebeuren. Kan de minister de druk op thuiszorgorganisaties verlagen? En kan de minister landelijke afspraken maken over de zorghotels zodat de samenwerking tussen ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties wordt verbeterd?

Ziekenhuizen
We zitten nog midden in de coronacrisis, maar klopt een nieuwe crisis al aan de voordeur. Tijdens de coronacrisis hebben 1 miljoen minder verwijzingen naar ziekenhuizen plaatsgevonden. De ziekenhuizen willen alles op alles zetten om de uitgestelde zorg in te halen maar hebben hier hulp bij nodig. Hoe gaat minister de ziekenhuizen hierin ondersteunen?

Routekaart
En dan de routekaart, hoe moeten we die lezen? Het is een enkele reis heen, maar de terugweg is volkomen onduidelijk. En dat is juist het perspectief dat mensen nodig hebben. Wanneer komt daar meer duidelijkheid over?

Steunmaatregelen
De afgelopen maanden heeft het Kabinet verschillende sectoren financieel ondersteund. Gooi de vele miljarden die we tot nu toe in de economie en werkgelegenheid hebben gestoken niet weg door nu die steun- en herstelmaatregelen te versoberen! Dit is niet het moment. Ook daarvoor geldt: Houd vol! Breid sneltestcapaciteit zo snel mogelijk op grote schaal uit; daarmee wordt ziekteverzuim op het werk teruggedrongen en ook dat komt ten dienste van het economisch herstel! En zolang de testcapaciteit nog niet op sterkte is, vraag dan dringend aan werkgevers om hun medewerkers thuis te laten werken.

Als laatste vraag: kan iedereen met een kwetsbare gezondheid die dat wil een griepprik krijgen?

Ik zou ik graag nogmaals mijn respect willen tonen voor alle mensen die zich zo hard inzetten tijdens de coronacrisis en hoop dan ook van harte dat we met zijn allen de regels blijven opvolgen. Ik denk aan de slogan van het ziekenhuispersoneel van het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft: ‘Wij blijven overeind voor jou! Houd jij je aan de regels voor ons?’”

© 18 november 2020