burgerstatenledenEn weer zit een week er op. Een goede week voor de fractie, maar wel een week met een naar nasmaakje v.w.b. de coalitievorming en mogelijk v.w.b. De nasleep van Lithium Werks. Maar eerst het goede nieuws.

Woensdag werden Onder grote belangstelling. Ons oude burgerstatenlid Leendert, onze voorzitter Rob met de bestuursleden Jeannette en Hetty, familie, vrienden en kennissen waren aanwezig om deze toch plechtige gebeurtenis bij te wonen. Ik schreef het al we zijn weer compleet.

Na een korte schorsing ging de vergadering van start. Een groot deel werd gevuld door het onderwerp coalitievorming. Op de partijen die in onderhandeling zijn na, waren de partijen geen van allen tevreden met de uitkomst. Ook 50PLUS Overijssel niet. Uiteraard vinden we het jammer dat we niet deelnemen aan de coalitiebesprekingen, maar meer nog vinden we het betreurenswaardig dat geen van de winnende partijen deel mag nemen.

Dit vinden we minachting tonen aan zowel de winnaars als ook naar de Overijsselse kiezers. En ja, ik weet ook nog wel zoveel van politiek dat het toch democratisch juist is omdat ook nu er een meerderheid de coalitie vormt. Maar toch wringt het op deze wijze. Dat heb ik naar mijn mening ook duidelijk geventileerd bij RTV Oost (dit interview heeft u al eerder kunnen volgen op deze pagina).

Ook hebben wij tezamen met PVV en FvD aangedrongen op een extra debat betreffende de uitkomsten van het WOB verzoek inzake Lithium Werks. Veel andere partijen wilden daar (nog) niet aan. Maar gelukkig geeft de Provinciewet en ons eigen voorschrift aan dat er voor een extra debat 1/5 van de Statenleden dit moeten accorderen. En daar de 3 genoemde partijen gezamenlijk 10 Statenleden tellen, kon men hier niet onderuit. Dit extra debat moet binnen 3 weken plaats vinden. Daar het betreffende accountantsrapport op 23 mei af komt, kan dat ook prima na deze datum. 

 

Verder bezocht Geert Dales (onze Landelijke voorzitter) de fractie van Hardenberg. Hij sprak van een goede samenwerking en zelfs van een voorbeeld voor anderen. En dat is altijd goed om te horen. 

Vrijdag was de laatste “woonkeuken” bijeenkomst van de oude Staten in Deventer. Deze bijeenkomsten hebben betrekking op bouwen, circulariteit, specifieke bouw- en woonvormen (zeker ook voor ouderen) en worden druk bezocht door politici, ambtenaren EN ondernemers. In deze laatste woonkeuken is dan ook de wens uitgesproken om deze ook de komende periode verder vorm te geven. Op zaterdag heeft uw fractievoorzitter zich nog wat verder verdiept in de weidevogelproblematiek, m.n. in Giethoorn. Hierover zijn door Ria reeds vragen gesteld aan het college. Het goede nieuw is dat er een duidelijk groei zit in het weidevogelbestand, tenminste in Giethoorn.

En daarmee was de week dan ook weer ten einde. Volgende week is op de woensdag weer een inwerkprogramma voorbereid in Twenthe, er is een symposium over toerisme en recreatie, er wordt gesproken over de Regionale Energie Strategie EN op zaterdag is de Algemene Leden Vergadering in Amsterdam.

Tot de volgende week.
Fred