Forever Young Festival 201850PLUS geeft acte de présence bij een groot zomerfestival:  het Landelijk Democratiefestival in Nijmegen.

De Eerste en Tweede Kamer zijn momenteel met zomerreces en ook gemeenteraden en Provinciale Staten gaan in een zomermodus. Maar dat betekent niet dat u een vakantie lang niets meer van 50PLUS hoort. Onze partij is bijvoorbeeld aanwezig bij een zomerfestival in Nijmegen. Noteer de datum in uw zomeragenda!

 


Landelijk Democratiefestival

Op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus organiseren de VNG en het Ministerie van BZK op het eiland Veur-Lent in de Waal bij Nijmegen het eerste Landelijk Democratiefestival. Bezoekers praten tijdens het festival over het Nederland van nu en straks met elkaar, landelijke en lokale politici, met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven en journalisten.

Op het Landelijk Democratiefestival wordt de democratie gevierd en ervaren: dat we in een land leven waar je je mening mag geven, waar er verschillen mogen zijn, en waar we samen keuzes maken. Op het festival is een belangrijke rol weggelegd voor politieke partijen; ook politici van 50PLUS zijn aanwezig bij debatten en voor gesprekken.

► Meer informatie op democratiefestival.nu