Vanuit de provinciale staten bezoeken we ook regelmatig delen van de provincie om ons op de hoogte te stellen van specifieke problemen en oplossingen. Fractiemedewerker Hans Cornet en Statenlid Jaap Haasnoot deden op woensdag 30 oktober mee aan een werkbezoek in het Groene Hart van Zuid-Holland. In een prachtige agrarische en vooral groene en ook waterrijke omgeving liggen hier vele dorpskernen die de afgelopen jaren in enkele grotere gemeenten geconcentreerd zijn. Bestuurders uit die gemeenten namen ons mee in de problemen waar ze in hun praktijk tegenaan lopen. Natuurmonumenten verzorgde tijdens een rondvaart uitleg over de stand van zaken van de natuur in het gebied. Het leefbaar houden van de woonkernen en het beschermen van het unieke karakter van het gebied sprongen er tijdens het werkbezoek duidelijk uit als zaken die ook vanuit de provincie voortdurend aandacht behoeven.

De Nieuwkoopse wethouder Guus Elkhuizen (Samen Beter Nieuwkoop) heeft het tijdens een rondvaart over de Nieuwkoopse Plassen over de stikstofproblematiek. Hij wijst erop dat de landbouw absoluut niet de enige sector is die de vervuiling met stikstof veroorzaakt. Vracht- en personenverkeer op de snelweg, het vliegverkeer en ook de beroepsvaart dragen eraan bij. Hij is vanuit Nieuwkoop al jaren bezig met het onderwerp en stelt dat ze zelfs op grote afstand van het industriegebied in de Botlek daar in Nieuwkoop de problemen van ondervinden. Hij vindt het jammer dat de stikstofproblematiek nu een “politiek” onderwerp geworden is want dat verdeelt en brengt oplossingen niet sneller dichterbij.

Wethouder Kees van Velzen uit Alphen aan den Rijn vroeg net als zijn collega Inge van der Meer uit de gemeente Kaag en Braassem aandacht voor de bereikbaarheid in de regio. Probleem is dat ze aan de rand van de provincie veel te maken hebben met grensoverschrijdende problematieken. Openbaar vervoer is relatief lastig in het dunbevolkte gebied maar de keerzijde daarvan is dat iedereen op de auto aangewezen is. We hebben tijdens het bezoek ook interessante gesprekken kunnen voeren met lokale bestuurders over allerlei andere kwesties. Ik heb o.a. met wethouder Gerard van As (Alphen aan den Rijn) even de complete politieke agenda doorgenomen, uiteraard met speciale aandacht voor het onderwerp bouwen en Wonen dat hem na aan het hart ligt. Op die manier was het een zeer nuttig bestede ochtend voor Hans en ondergetekende. 

Vanwege de bouwblokkade rond het Malieveld ben ik na het werkbezoek per fiets richting het Provinciehuis gegaan om daar deel te nemen aan de commissievergadering Ruimte, Wonen en Economie. Ik heb daar een eerste pleidooi gehouden voor een idee dat we in de fractie ontwikkeld hebben. We willen een Deltaplan om naoorlogse flatwijken op te knappen. Uiteraard is intensivering van seniorenhuisvesting daar een onderdeel van. Maar het plan gaat veel verder. Daarover dus een volgende keer meer. Na afloop van de vergadering ben ik ’s avonds op weg naar huis in het pikkedonker nog ouderwets verdwaald in het natuurgebied Meijendel bij Wassenaar. Maar ook dat is een ander verhaal. U hoort nog van ons…..

Jaap Haasnoot