LGO TEKST BEDANKTBeste 50 PLUS’ers,

We hebben het gehaald in Groningen!!
We zitten in de Provinciale Staten van Groningen met 1 zetel.
Dit hebben we gehaald dankzij de hulp en inzet van veel mensen, daarvoor mijn dank.
Ook bedankt voor alle mensen die op ons hebben gestemd.
Ik ga mijn uiterste best doen in de Provinciale Staten van Groningen om waar te maken wat in het verkiezingsprogramma van 50PLUS staat.
Nogmaals: alle 50PLUS’ers bedankt!

Johan ten Hoove
Statenlid 50PLUS Groningen
Interim-voorzitter 50PLUS Groningen

johan gronngen50PLUS Groningen is een afdeling van de jonge, landelijke politieke parti, met zowel algemene als regionale speerpunten. Onze hoogste ambitie is om voor iedereen een leefbare samenleving te creëren waarin waarden als individuele vrijheid en sociale rechtvaardigheid gekoesterd worden. Een samenleving waarin ook ouderen hun belangen behartigd zien als het aankomt op behoud van koopkracht en pensioenrechten. Maar ook de positie van 40-plussers op de arbeidsmarkt laat ons niet onverschillig. Het hoeft geen betoog dat zorg en mantelzorg al evenzeer hoog op onze agenda staan.

Lees meer...

aardbeving250PLUS wil dat gedupeerden van de gaswinning in Groningen een voorschot krijgen van een substantieel deel van hun schade. Zo worden grote financiële problemen voorkomen en kunnen de gedupeerden meteen aan de slag. “Zij hebben gewoon geld nodig”, zei Kamerlid Martin van Rooijen tegen minister Wiebes...

50PLUS schaart zich goeddeels achter de brandbrief van de provincie, meerdere gemeenten, het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodembeweging. Minister Wiebes heeft al eerder toegezegd middelen en capaciteit beschikbaar te stellen, maar de operatie komt niet van de grond. “Wat is toch het probleem?”, vroeg Kamerlid Martin van Rooijen aan de bewindsman. “Waarom gebeurt er zo weinig? De middelen zijn niet het probleem, zo schemert al door. Dan is het dus de capaciteit. Maar wat is daar het probleem? Schakel een leger aan mensen in! Trek alle registers open!”

Lees meer...

johan ten hoove 360De overheid is er voor de burger en niet andersom. Dicht op de mensen staan als betrouwbare partner en de mensen mee laten beslissen over al wat hun leefomgeving en gezondheid aangaat, dat is wat 50PLUS Groningen wil.

Johan ten Hoove, lijsttrekker 50PLUS

J.J.tenHove

Lees meer...

Meer artikelen...