50PLUS wil dat het kabinet de schadeafhandeling en versterkingsoperatie in Groningen als een nationale crisis aanpakt.

Simon Geleijnse petitie 2

Kamerlid Simon Geleijnse (foto) vindt dat Groningen recht  heeft op een snel herstel van alle schade die veroorzaakt is door de gaswinning van de afgelopen decennia en op een snelle versterking van alle huizen in het gebied. 

“Nederland verdiende ruim 400 miljard euro aan delfstofwinning. Het budget voor de versterking mag dan ook geen probleem zijn, dat moet ruimhartig. En ja, de gaswinning moet en gaat omlaag. Dat is belangrijk, maar geen garantie dat bevingen stoppen”, zo hield Geleijnse de bewindslieden Rutte, Wiebes en Ollengren voor tijdens het debat over de aardbevingen in Groningen.

Versnellingsmaatregelen

Tijdens het debat diende Simon een motie in waarin de regering gevraagd wordt de nu aangekondigde versnellingsmaatregelen voor Groningen verder uit te werken en te voorzien van een datum waarop ze gerealiseerd moeten zijn.

De motie werd mede ondertekend door negen Kamerleden van andere fracties en werd ook door het kabinet positief ontvangen. Daarnaast ondertekende Simon Geleijnse namens 50PLUS een vijftal moties van collega’s over het verbeteren van de situatie in het aardbevingsgebied.

Motie aardbevingen

Lees hier de overige moties (kies 'Moties' in het keuzeveld)


Lees hier de volledige inbreng van Simon Geleijnse in het debat met de bewindslieden over de aardbevingen in Groningen:

“Nadat in 1959 een gasbel was gevonden onder de provincie Groningen stonden er binnen enkele maanden boortorens op het land van boer Boon in Kolham. Binnen enkele maanden...

In december 1986 wordt een aardbeving van 3.0 op de Schaal van Richter gemeten. En sindsdien tellen we meer dan duizend aardbevingen in Groningen.
Maar pas in 2012 – na de beving in Huizinge met een kracht van 3.6 op de Schaal van Richter – komt de problematiek van aardbevingen echt op de landelijke politieke agenda. In 2015 was de conclusie in een rapport van de Onderzoekraad voor de Veiligheid heel helder: vijftig jaar lang heeft de overheid zich weinig tot niets aangetrokken van de veiligheid van de Groningers.

Geld was het belangrijkste. In de jaren daarna hebben we in de Kamer vaak en intens gesproken over verlaging van de gaswinning, een herstelplan voor de regio, de uitkoopregeling en de versterkingsoperatie.

Daar waar de overheid binnen enkele maanden in staat was gas te winnen, duurt het nu al jaren en jaren voordat de overheid écht iets doet aan de veiligheid van alle bewoners in Groningen en omstreken.

50PLUS steunt het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen om de schade-afhandeling en de versterkingsoperatie als crisis aan te pakken.

50PLUS heeft een aantal vragen:
- Ik citeer uit de brief van gisteren: ‘De regionale overheden en het kabinet zijn het er over eens dat dit een aanvaardbare uitruil is die past bij een crisisaanpak’. Betekent dit dat de regering de versterkingsoperatie en schadeafhandeling vanaf nu definieert als zijnde een crisis?

- Er komt één uitvoeringsorganisatie die de taken van de NCG en CVW op zich zal  nemen. Deze organisatie zal een ruim mandaat en de nodige financiële armslag krijgen. Kan de regering dit nog eens toelichten? Wat is ruim, wat is de benodigde armslag precies?

- TCMG gaat gedupeerden die voor 1 januari 2019 een schademelding hebben gedaan, een aanbod doen. Het gaat om circa 9000 mensen. Hoe wordt voorkomen dat mensen die al zo lang wachten en voor wie de genoemde bedragen niet voldoen, toch afdoende en binnen afzienbare tijd passend gecompenseerd worden?
Waarom is er onderscheid gemaakt met meldingen vanaf 1 januari 2019?

- En de laatste vraag: waarom kon dit niet eerder?
Was er echt een nieuwe beving nodig om de zaak te versnellen en te verbeteren?

Het leed is voor velen niet te overzien. Schades na de bevingen van Huizinge en Zeerijp zijn nog niet verholpen en ruim 3000 extra schademeldingen na de beving van 22 mei. Er is zoveel woede, zoveel verdriet en angst. Gezondheidsproblemen bij jong en oud. En laten we eerlijk zijn, de aanleiding voor al deze problemen is duidelijk: de gaswinning door de jaren heen. Gaswinning waar we van hebben geprofiteerd. We hadden het warm, we konden koken en de staatskas werd gespekt. Nederland verdiende ruim 400 miljard euro aan delfstofwinning. Het budget voor de versterking mag dan ook geen probleem zijn, dat moet ruimhartig. En ja, de gaswinning moet echt omlaag. Dat is belangrijk, maar geen garantie dat bevingen stoppen.

Alle reden dus om de schadeafhandeling en de versterking voortvarend en snel aan te pakken. Niet alleen op papier, maar in de wijken, dorpen en straten in Groningen. Binnen enkele maanden zichtbare resultaten, net als in 1959 toen binnen enkele maanden de boortorens zichtbaar waren op het land van boer Koon.”

© 4 juni 2019