Door de aanhoudende problemen bij het CBR mogen 85.000 ouderen van wie het rijbewijs nog niet is verlengd nu geen autoritten maken in het buitenland. Voor 50PLUS-Kamerlid Corrie van Brenk is de maat vol. Zij diende een motie in waarin het kabinet wordt opgeroepen deze 75-plussers een volwaardig, dus internationaal geldig, rijbewijs voor de duur van een jaar te verstrekken.

Motie van 50PLUS d.d. 20 februari 2020
De motie die Corrie van Brenk indiende; de minister heeft de motie ontraden.

Opiniestuk van Corrie van Brenk en Henk Krol:

Je woont vlak bij de Duitse grens en je wilt even een boodschap doen aan de andere kant. Dat kan ineens niet meer. Je wilt op bezoek bij je dochter die in Vlaanderen woont. Ook dat kan niet meer. Je wilt van de zomer een paar weken met de camper door Frankrijk trekken. Vergeet het maar!

Tienduizenden oudere automobilisten zitten in de stress omdat ze al vele maanden wachten op een nieuw rijbewijs. En het einde van die lijdensweg is nog niet in zicht. Velen kunnen deze zomer niet met de auto naar het buitenland door de enorme achterstanden bij de medische beoordeling van gezondheidsverklaringen door het CBR. Die verklaring is verplicht voor automobilisten van 75 en ouder.

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft er, onder grote druk van de Tweede Kamer, wel voor gezorgd dat rijbewijzen van mensen die bij het CBR in de molen zitten tijdelijk verlengd worden, maar die coulanceregeling geldt alleen voor rijden in Nederland.

Al zo’n 85.000 75-plussers zitten in de problemen door het falen van een overheidsorgaan. Zelf hebben ze niets verkeerd gedaan, ze hebben voldaan aan hun plichten als burger en ze voldoen aan alle eisen. Dat is onbestaanbaar!

50PLUS krijgt al wekenlang woedende mails en telefoontjes van ouderen die niet begrijpen hoe het mogelijk is dat het CBR zo ernstig en zo lang kan falen zonder dat er een begin van een oplossing in zicht is. Ze stellen dat de coulanceregeling juist averechts uitpakt omdat deze het CBR meer tijd geeft om de achterstanden weg te werken. Ze schrijven dat ze van CBR-medewerkers te horen krijgen dat aanvragen van mensen die hun rijbewijs voor hun werk nodig hebben nu eenmaal voor gaan.

Mensen die vorig najaar alle paperassen hebben ingediend krijgen nu te horen dat hun aanvraag ergens deze zomer behandeld zal worden, waarna ze, als alles mee zit, wellicht in oktober een nieuw rijbewijs tegemoet kunnen zien. Dat gelóóf je toch niet?!

‘Ik ben kerngezond, heb meer dan twee miljoen kilometer schadevrij gereden en nu word ik als oud vuil weggezet’, zo vat een van de vele klagers het samen.

50PLUS vindt het tempo waarin en de wijze waarop het CBR de problemen en de achterstanden aanpakt totaal onvoldoende. Daarom eisen we dat de minister alle ouderen die in de problemen zijn gekomen door de chaos bij het CBR op korte termijn een tijdelijk rijbewijs verstrekt dat ook in het buitenland geldig is. Hoe de minister dat regelt, maakt ons niets uit, als ze het maar regelt. Voor tienduizenden ouderen en voor 50PLUS is de maat nu echt vol!     

Corrie van Brenk en Henk Krol

© 20 februari 2020