In het najaar kunnen ouderen zich laten vaccineren tegen pneumokokken. Maar de voorraad vaccins lijkt ontoereikend. Kamerlid Léonie Sazias stelde er vragen over aan staatssecretaris Blokhuis.

Injectienaalden - Foto: Jean Scheijen (Freeimages)

Ouderen krijgen vanaf dit najaar vaccinaties aangeboden tegen pneumokokken. 50PLUS heeft hier jaren voor gestreden. Jaarlijks komen er namelijk duizenden ouderen in het ziekenhuis terecht met een pneumokokkenlongontsteking. 50PLUS was bijzonder verheugd over deze toezegging door staatssecretaris Blokhuis, maar er dreigen problemen bij het uitvoeren van het vaccinatieprogramma.

Te weinig vaccins
De voorraad vaccins tegen pneumokokken lijkt helaas onvoldoende om de hele groep die de Gezondheidsraad in 2018 heeft geadviseerd te vaccineren te bedienen. “Waarom zijn er niet genoeg vaccins en is daar door u niet eerder over bericht?”, vroeg Léonie Sazias aan staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid. Het Kamerlid van 50PLUS wil weten welke maatregelen de bewindsman neemt om ervoor te zorgen dat er in het najaar wél voldoende vaccins zijn voor alle 60-plussers.

In het najaar?
Léonie Sazias wil van Paul Blokhuis weten hoeveel vaccins er op dit moment beschikbaar zijn. “Zijn dat er genoeg om de groep van 70 tot en met 79-jarigen te vaccineren? En zo niet, wanneer zijn er weer voldoende vaccins beschikbaar?” In een brief gaf staatssecretaris Blokhuis aan niet eerder dan het najaar te willen starten met het vaccineren tegen pneumokokken om te zorgen dat kwetsbare mensen zo weinig mogelijk contactmomenten hebben. In het licht van het coronavirus begrijpelijk. “Maar gaat het vaccineren tegen pneumokokken wel in het najaar van start als het huidige beleid nog geldt?”, wil Léonie Sazias weten.

80-plussers
Het Kamerlid van 50PLUS vroeg het kabinet ook nog of het wil onderzoeken wat het effect is van het vaccineren tegen pneumokokken op 80-plussers. “De Gezondheidsraad had bij het uitbrengen van het advies van 2018 te weinig informatie over de effectiviteit van vaccinatie op 80-plussers”, stelt Léonie. “Hoe zit dat nu? Want deze groep is extra kwetsbaar is.”

© 4 mei 2020