Demonstratie tegen racisme - Foto: PDBVerlag (Pixabay)Ook in Nederland maken mensen mee dat ze worden beoordeeld op hun afkomst en niet op hun bijdrage aan de samenleving. De overheid moet daar krachtig tegen optreden.

De volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het debat in de Tweede Kamer over institutioneel racisme in Nederland:

“Sinds de gruwelijke beelden van de aanhouding en dood van George Floyd is er veel aandacht voor het onderwerp racisme. Over de hele wereld zijn demonstraties. Het is belangrijk dat mensen hun mening laten horen en dat dit onderwerp onder de aandacht wordt gebracht. Discriminatie komt ook in Nederland voor en daar moet oog voor zijn en mag de politiek niet wegkijken.

Ook mensen in Nederland maken mee dat ze niet worden beoordeeld op hun bijdrage aan de samenleving maar op hun afkomst. En dat zou wat 50PLUS betreft absoluut niet moeten. De overheid zou hier krachtig tegen op moeten treden.

En toch… krijg ik de juridische procedure van Syri niet uit mijn hoofd. Syri, een systeem risico-indicatie, het systeem van de overheid dat persoonsgegevens van burgers aan elkaar koppelde, bedoeld om verschillende vormen van fraude, misbruik en overtredingen op te sporen.

De Raad van State was heel kritisch over de aanpak van minister Asscher en minister Opstelten om fraudeurs op te sporen. Maar alleen door een uitspraak van de rechtbank werd het tij gekeerd. De rechtbank stelde dat er een reëel risico van discriminatie en stigmatisering van burgers was op grond van sociaaleconomische status en migratieachtergrond.

Discriminatie is zeer hardnekkig…
• Op de woningmarkt: een onderzoek van de gemeente Utrecht toonde aan dat 90% van de onderzochte makelaars bereid was om op een discriminerend verzoek van de verhuurder in te gaan.

• Bij de Belastingdienst: in de periode 2012-2015 is er veelvuldig geselecteerd op nationaliteit voor een extra controle. Er is veelvuldig aangegeven door het kabinet dat zij etnisch profileren afkeurt. Maar waarom wordt de selectie van nationaliteit dan pas in mei 2020 uit het controlesysteem gehaald terwijl dit eind 2019 al gebeurd had moeten zijn? Hier is de overheid toch via systemen de fout in gegaan, dat is toch onmiskenbaar?

• Op de arbeidsmarkt: wil je een toekomst hebben dan moeten er eerlijke, gelijke kansen zijn.
Eind 2019 hebben de Universiteit van Amsterdam en Utrecht onderzoek naar sollicitaties gedaan. Nederlanders met een migratieachtergrond hebben 11 procent minder kans om een baan aangeboden te krijgen, dit alleen omdat je een buitenlandse naam hebt. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat dit probleem wordt opgelost?
En er is nog altijd sprake van discriminatie onder studenten en scholieren met een buitenlandse achternaam. Deze studenten hebben vaak moeite met het zoeken van een stageplaats en krijgen in veel gevallen een lager schooladvies dan klasgenoten met een Nederlandse naam. Hoe gaat de minister dit probleem verkleinen?

De minister-president heeft gesproken met mensen die bij de Black Lives Matter-acties waren. Dat vinden wij uitstekend. Wil hij de daaruit verkregen inzichten met ons delen?”

© 1 juli 2020