De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE’s) verruimen de regels voor euthanasie bij mensen met ernstige dementie. 50PLUS vindt dat iedereen recht heeft op zelfbeschikking over het eigen levenseinde. En dat een arts euthanasie mag toepassen als er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Goed dat dit nu wordt toegestaan, aldus Liane den Haan, lijsttrekker van 50PLUS.

Kaars is bijna uit - Foto: Pezibear (Pixabay)

Euthanasie bij mensen met vergevorderde dementie komt in Nederland slechts enkele keren per jaar voor. Maar doordat Nederland snel vergrijst, neemt ook het aantal mensen met dementie toe. Dementie is een uitzichtloze ziekte waarvoor op dit moment geen genezing mogelijk is. De symptomen verergeren en als de diagnose is gesteld, is het einde in zicht.

Ingewikkeld

“Ik realiseer me dat een euthanasievraag ingewikkeld is; zeker als er bij iemand met dementie vragen zijn rond de wilsbekwaamheid,” zegt lijsttrekker Liane den Haan. “Vandaar dat het belangrijk is dat iemand met dementie in de beginfase van de ziekte, als hij of zij nog wilsbekwaam is, goed formuleert wat zijn wensen zijn.”

Meer ruimte

Met de nieuwe regels van de RTE’s hoeft de schriftelijke wilsverklaring van een patiënt niet meer juridisch perfect in elkaar te zitten. Een arts krijgt nu meer ruimte om te interpreteren wat de patiënt heeft bedoeld. Dit kan hij bijvoorbeeld doen door familieleden te raadplegen.

Continue gesprekken

“Dat is ook cruciaal, wat mij betreft: dat de wensen goed met de familie, de huisarts en een eventueel behandelend arts besproken worden”, zegt Liane. “In het geval van dementie is het belangrijk dat het niet blijft bij één gesprek, maar dat er continue gesprekken gehouden worden met de betrokken arts of artsen.”

Vertrouwen

“Ik vind dat als iemand een wilsverklaring heeft, hij of zij er op kunnen vertrouwen dat de euthanasiewens gehonoreerd wordt”, vervolgt Liane. “Mits die is vastgelegd en omschreven en is doorgesproken met familie en betrokken arts. Vervolgens moet de arts erop kunnen vertrouwen dat hij of zij beschermd is door de wet. En dat is met deze verruiming van de regels geregeld. Een goede zaak.”

► Volg 50PLUS; meld u aan voor de digitale nieuwsbrief!

© 20 november 2020