blijven 50plus

Het bestuur van 50PLUS Overijssel heeft vernomen dat partijleider Henk Krol de partij 50PLUS verlaat. Wij betreuren de stap van Henk en staan niet achter zijn besluit om met medeneming van zijn 50PLUS zetel een eigen partij te beginnen. 50PLUS Overijssel zal daar dan ook zeker geen deel van uitmaken.

Enkele bestuursleden van 50PLUS Overijssel hebben door de landelijke onrust besloten geen deel meer te willen uitmaken van het provincial bestuur. De overige bestuursleden hebben enkele oud bestuursleden uit het verleden bereid gevonden de opengevallen plaatsen tijdelijk, tot de eerste PLV, te vervullen.


Het bestuur realiseert zich dat er thans een situatie is ontstaan waarin snel naar een oplossing voor de crisis binnen de partij moet worden gezocht. Dat betekent in eerste instantie dat de selectie van een nieuw compleet Hoofdbestuur zo snel mogelijk van start moet gaan. Een en ander zal op een integere en transparante wijze moeten geschieden. De verkiezing van een nieuwe voorzitter en nieuwe leden voor het HB dient liefst zo snel mogelijk te geschieden. Indien dit door de Coronacrisis niet op korte termijn kan, zal een andere (digitale) ledenraadpleging moeten worden gehouden.

Provinciale Staten Overijssel

Helaas heeft ons enige Statenlid Fred Kerkhof, samen met burgerstatenlid Ria Smit, besloten om zich bij de nieuwe partij van Henk Krol aan te sluiten. Wij betreuren dit besluit, maar respecteren de mening van Fred en Ria. Wij willen beiden bedanken voor de enorme inzet van de laatste jaren voor 50PLUS Overijssel.

Gemeente Hardenberg

Het bestuur van 50PLUS Overijssel is erg blij dat de beide gemeenteraadsleden in Hardenberg, Gijs Schuurman en Linda Verschuur, hebben aangegeven dat zij 50PLUS trouw zullen blijven en de belangen van 50PLUS in de gemeente Hardenberg zo goed mogelijk breed zullen uitdragen.

Waterschappen

Ook de bestuursleden van 50PLUS in de beide waterschappen (Gerrit Westerhof in Waterschap Drents-Overijsselse Delta en Erik Jan Meijboom in Waterschap Vechtstromen) hebben aangegeven zich de komende periode in te zullen zetten voor kiezers van de partij 50PLUS.

Namens Bestuur 50PLUS Overijssel

Wieger Roffel penningmeester/interim voorzitter
Hetty Jansen-Kwast secretaris/campagneteam
Jeannette de Caluwe interim bestuurslid/campagneteam
Hennie Gerritsen interim bestuurslid/webmaster/campagneleider