Beste 50PLUS leden,

In Overijssel bestaat behoefte aan ondersteuning. Indien u hierin interesse heeft dan stellen wij het op prijs indien u wilt reageren.
Wij zoeken leden die:

 • De handen uit de mouwen willen steken, en willen flyeren of verkiezingsborden willen plakken of zich beschikbaar willen stellen voor andere werkzaamheden.
 • Zich kandidaat willen stellen als bestuurslid in het bestuur van 50PLUS Overijssel. Er zijn momenteel diverse bestuursfuncties beschikbaar zoals voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid. Onder de knop Leesmeer...  treft u functieprofielen aan. De functieprofielen zijn indicatief

Indien u ons wilt ondersteunen met flyeren of plakken van verkiezingsborden wilt u dan contact opnemen met ondergetekende?
Indien u zich kandidaat wilt stellen voor een bestuursfunctie wilt u dan vóór 20 februari 2021 een mail zenden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.?

Wilt u aangeven voor welke functie u zich kandidaat stelt, en een CV en motivatie (s.v.p. in pdf) bijvoegen

Indien u vragen heeft met betrekking tot de vacatures of uw eventuele inzet neemt u dan met Henk van Elst contact op? Via voorgaand mailadres of telefoonnummer 06-25082401. De bijzondere Provinciale ledenvergadering waarop een dit nieuw bestuur gekozen zal worden zal plaatsvinden op: zaterdag 12 april 2021. Deze vergadering zal digitaal plaatsvinden. Voor informatie/vragen omtrent de procedure kunt u zich wenden tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vriendelijke groeten
Henk van Elst
Contactpersoon 50PLUS Overijssel

 

Functieprofielen Bestuur Overijssel

 1. Algemeen
  (geldt voor alle leden van het Provinciaal bestuur van 50PLUS)
 • Aantoonbare bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in maatschappelijke organisaties
 • Overtuigende belangstelling voor politiek en samenleving
 • Collegiale instelling en gevoel voor humor
 • Bereidheid veel tijd te investeren zonder financiële compensatie
  (gemaakte onkosten worden vergoed conform het Declaratieprotocol) 
 • Grondige bekendheid met - en kennis van de vereniging 50PLUS en de doelen van de partij
 • Stressbestendig
 1. Per specifieke openstaande vacature:

Voorzitter

 • Externe oriëntatie 
 • Type ‘boegbeeld’ 
 • Brede bestuurlijke ervaring, bij voorkeur ook in het openbaar bestuur. 
 • Maatschappelijke positie uit verleden of heden die statuur meebrengt. 
 • Relatienetwerk op niveau. 
 • Netwerk in de partij of in staat dat zeer snel op te bouwen. 
 • Besluitvaardig. 
 • Bestand tegen kritiek. Bereid tot tijdrovende inzet voor de partij. 

Algemeen secretaris

 • Interne oriëntatie 
 • Brede bestuurlijke en leidinggevende ervaring
 • Redactioneel sterk 
 • Scherp oog voor details en juiste toepassing regels en reglementen
 • Pragmatische probleemoplosser
 • Netwerker en regelaar
 • Teamspeler

Penningmeester

 • Toezichthoudende oriëntatie 
 • Financieel deskundig 
 • Beroepservaring in relatie tot financiën 
 • Uitgesproken visie op allocatie financiële middelen

Algemeen Bestuurslid

 • Generalist en ‘aanpakker’ 
 • 50PLUS’ reizend ambassadeur in de provincie Overijssel
 • Ziet en hoort alles
 • Sociale instelling en flexibiliteit 
 • Probleemoplosser, springt in waar nodig

Gelet op de huidige ontwikkelingen waarbij de verdere professionalisering van de organisatie centraal staat, zijn de volgende bijkomende competenties meer dan welkom:

 • Communicatie
 • IT-toepassingen

Nadere opmerkingen

 • De verkiezing van het nieuwe bestuur van Overijssel zal uitsluitend langs elektronische weg geschieden tijdens een virtuele (‘on-line’) bijeenkomst, conform de geldende reglementering (statuten en HHR) én nieuwe COVID-19 Noodwet. 
 • Over de precieze gang van zaken in aanloop naar en tijdens de bijzondere Provinciale ledenvergadering (zoals tijdstip en agenda) zult u nog nader worden geïnformeerd.
 • Uiterste datum voor kandidaatstelling is ?? 2021. Kandidaatstelling kan alleen via het hierboven genoemde e-mail adres. Kandidaatstellingen die te laat worden ontvangen, die onvolledig zijn of anderszins niet aan de gestelde eisen voldoen, worden niet in behandeling genomen. 
 • De leden worden gewezen op de vereisten voor kandidaatstelling en verkiesbaarheid zoals opgenomen in artikel 4i van de Statuten van de vereniging, en artikel 7.1.b i t/m. vii van het Huishoudelijk reglement van de vereniging.
 • Alle posities in het bestuur van de provincie Overijssel worden verkiesbaar gesteld. Dit betreft dus de functie van Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en Algemeen Bestuursleden. U dient aan te geven voor welke functie u zich kandideert. Het is niet mogelijk zich voor meerdere functies/posities te kandideren.
 • Economische en/of juridische oriëntatie.